prawo

Najważniejsze zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

Rozpoczęty rok akademicki 2011/2012 wprowadza na uczelniach wyższych nowy porządek. Mimo protestów i publicznej krytyki weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Niektóre ze zmian dotyczą żaków bezpośrednio, inne nie pozostaną nawet zauważone. Niezwykle ważnym jednak jest poznać nowe regulacje, gdyż nieznajomość prawa szkodzi. Nowelizacja przede wszystkim uderzy zdolnych studentów po kieszeni.

Stypendium naukowe uzyskiwać będzie 10%, a nie jak wcześniej 18% najlepszych słuchaczy uczelni wyższych. Zmienią się również zasady przyznawania stypendiów, ponieważ każda z uczelni zobowiązana jest odtąd brać pod uwagę przy rozdzielaniu środków materialnych także osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe studentów. Zwiększone za to zostaną pule stypendiów socjalnych dla najbardziej potrzebujących żaków.

Niezwykle ważną zmianą z prawnego punktu widzenia jest konieczność podpisywania umów przez studenta z uczelnią. Ustawa pozostawia uczelniom decyzję co do treści powyższej umowy, co aktualnie wiąże się ze wzmożoną pracą na uniwersytetach oraz w uczelnianych samorządach.

Istotną kwestią jest fakt zawiązania stosunku cywilnoprawnego pomiędzy studentem a zakładam administracyjnym z drugiej strony. Kontrowersyjne wydają się konsekwencje płynące z tego faktu, jak na przykład potencjalna możliwość egzekucji postulatów umowy w postępowaniu przed sądem powszechnym. Standardy postępowania cywilnego wydają się dużo mniej korzystne dla żaków niż regulacje stosowane dotychczas.

Warto również wspomnieć o wprowadzeniu Krajowych Ram Kwalifikacji, które pomogą ujednolicić polski system edukacji ze standardami międzynarodowymi, ale być może wpłyną również na programy studiów. Z pewnością Ramy wpłyną pozytywnie na mobilność studentów w kraju i za granicą.

Żacy wyruszający na podbój Europy będą również przeszkoleni z zakresu praw studenta. Nowelizacja ustawy zakłada iż każdy student pierwszego roku przejdzie takowe szkolenie przeprowadzone przez przedstawicieli Parlamentu Studenckiego RP. Oczywiście wprowadzenie wskazanych zmian zajmie jeszcze sporo czasu i wysiłku, warto jednak o nich pamiętać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *