paszport

Co należy zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Każdy może niespodziewanie znaleźć się w sytuacji utraty dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu lub innego równie ważnego dokumentu. W takiej chwili bardzo ważne jest poczynienie odpowiednich kroków, aby nasz interes w związku z tym zdarzeniem nie ucierpiał nadmiernie. Zdarzyć się bowiem może, że nieuczciwy znalazca będzie chciał wykorzystać cudzą tożsamość do tego, aby wziąć na nasze konto kredyt lub pożyczkę w banku.

Zakładane są nawet w tym celu fałszywe firmy. Często dokonywane są kradzieże z zamiarem właśnie takiego wykorzystania dokumentów. Co więc powinniśmy zrobić kiedy zorientujemy się, że nasz dokument został utracony lub skradziony?

W razie utraty dokumentu należy:

1. Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Mamy dwie możliwości:

  • Można zastrzec dokumenty w placówce swojego Banku.
  • Jeżeli nie jesteśmy Klientem żadnego Banku (np. nie posiadamy rachunku) należy skontaktować się z wybranym Bankiem, który przyjmuje zastrzeżenia także od osób, które nie są ich Klientami. (aktualna lista na stronie: www.dokumentyzastrzezone.pl).

System DZ to jedyna ogólnokrajowa, powszechnie dostępna baza danych o zastrzeżonych dokumentach tożsamości w Polsce. System działa w trybie on-line. Informacje o dokumentach są przekazywane wszystkim Bankom uczestniczącym w Systemie, korzystają z niego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych Uczestników. Dokumenty mogą sprawdzać także notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.

2. Powiadomić Policję (w przypadku, gdy utrata nastąpiła w wyniku kradzieży).

3. Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie MSWiA.

Najistotniejszymi dokumentami, jakie można zastrzec w przypadku ich utraty, są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa, książeczka marynarska, karta pobytu oraz: dowód rejestracyjny, karta płatnicza.

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w banku i poczyń odpowiednie kroki! Chroń najcenniejszy skarb – swoją tożsamość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *