wnioski

Jak napisać odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego?

Samorządowe kolegium odwoławcze jest organem wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwoławczych stanowi, że w ramach wspomnianych spraw z zakresu administracji publicznej w samorządach, samorządowe kolegia odwoławcze są organami właściwymi między innymi w zakresie odwołań od decyzji administracyjnych.

Dzisiejszy artykuł ma za zadanie wyjaśnić, jak stworzyć takie odwołanie od decyzji administracyjnej, którego adresatem będzie SKO.

Odwołanie od decyzji administracyjnej – informacje wstępne

Odwołanie od decyzji administracyjnej powinniśmy stworzyć, przestrzegając zarówno pewnych wskazań formalnych, jak i pisząc odpowiednie uzasadnienie naszego odwołania. Należy rozpocząć od podania miejsca zamieszkania oraz aktualnej daty. Za powszechny sposób podawania daty uważa się format: rrrr/mm/dd, gdzie „rrrr” oznacza rok stworzenia odwołania od decyzji, „mm” – miesiąc, a „dd” – dzień.

Adresat odwołania

Następnie, nieco niżej, należy wskazać adresata naszego odwołania. Wiemy już, że organem wyższego stopnia, w rozumieniu zarówno Kodeksu postępowania administracyjnego, jak i Ordynacji podatkowej, w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego jest samorządowe kolegium odwoławcze.

Jest ich łącznie 49 i są zorganizowane zgodnie z obszarem dawnych województw. Pisząc odwołanie od decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego należy zatem zdawać sobie sprawę, które z nich jest właściwe terytorialnie (miejscowo) dla zapoznania się z naszym odwołaniem.

Dane na temat, które samorządowe kolegium odwoławcze będzie właściwe znajdziemy w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych.

Na potrzeby tego artykułu warto jednak wskazać, że samorządowe kolegia odwoławcze znajdują się w następujących miastach: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice, Nowy Sącz, Kraków, Tarnów, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa, Opole, Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg, Białystok, Łomża, Suwałki, Gdańsk, Słupsk, Bielsko-Biała, Cześtochowa, Katowice, Kielce, Elbląg, Olsztyn, Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań, Koszalin, Szczecin. Wskazać należy także właściwą ulicę oraz kod pocztowy i określenie miasta, w którym znajduje się dane SKO.

Wyraźne oznaczenie

Pismo zawierające odwołanie od decyzji, które pragniemy przesłać do SKO powinno także zawierać wyraźne oznaczenie: „ODWOŁANIE” oraz określenie, od jakiej decyzji pragniemy się odwołać.

Charakteryzując decyzję administracyjną będącą przedmiotem odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego należy określić: numer decyzji, datę jej wydania oraz sprawę, w jakiej została ona wydana.

Co jest naszym zamiarem? Wskazanie normy prawnej

Kolejnym istotnym elementem jest wskazanie w piśmie, co jest właściwie naszym zamiarem. Nie zgadzając się z treścią decyzji administracyjnej, chcemy, żeby została ona uchylona.

Należy zatem powołać się na odpowiednią normę prawną, zezwalającą na odwołanie się od decyzji administracyjnej. Taka norma ma swoje ustawowe zakotwiczenie w art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Uzasadnienie odwołanie od decyzji

Następnie należy uzasadnić odwołanie od decyzji. Zgodnie z ogólną normą wyrażoną w art. 128 k.p.a., odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Stworzenie uniwersalnego, stypizowanego uzasadnienia jest oczywiście niemożliwe.

Warto jednak mieć świadomość tego, z jakim stanem prawnym i faktycznym mamy do czynienia w danej sprawie. Należy też koniecznie zapoznać się z uzasadnieniem decyzji, od której się odwołujemy.

Załączniki do pisma

Załączniki do odwołania powinno się ująć w piśmie zawierającym odwołanie poprzez wyliczenie ich, już po podaniu uzasadnienia. Warto na koniec pamiętać, że odwołanie, niezależnie od miejsca siedziby konkretnego samorządowego kolegium odwoławczego, wnosi się poprzez organ, który wydał decyzję od której się odwołujemy. Wynika to z art. 129 § 1 k.p.a.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *