budowla

Nielegalne działania deweloperów ujrzały światło dzienne

W pierwszym półroczu bieżącego roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 30 decyzji w sprawie niezgodnych z prawem działań deweloperów. W większości badanych przypadkach przedsiębiorcy zdeklarowali zaprzestanie stosowania nielegalnych działań. Najczęstszym problemem w tego typu przypadkach jest fakt, że deweloperzy umieszczali w umowach przenoszących własność mieszkania, rodzaj klauzuli, która jest zabroniona.

W takiej sytuacji konsument podpisując taki dokument zostaje obciążony wszystkimi kosztami związanymi z zawarciem umowy. Opłaty o jakich mowa to: koszty taksy notarialnej, podatek VAT, opłata za wpis w księdze wieczystej oraz wypis aktu notarialnego.

Co ważne, w świetle obowiązujących przepisów koszty powinien ponosić również deweloper.

Jednak jak się okazuje przedsiębiorcy dopuszczali się do jeszcze bardziej absurdalnych praktyk. Deweloperzy narzucali z góry miejsce podpisania umowy, co w wielu przypadkach było nie na rękę mieszkającemu w innej części Polski konsumentowi. Przedsiębiorcy zastrzegali często w umowie możliwość podniesienia ceny w przypadku zmiany wysokości opodatkowania.

Nawet gdyby kwota wzrosła, co jest nie na korzyść konsumenta, nie mógłby on odmówić zakupu nieruchomości.Według prawa konsument podpisujący umowę, w której zostały zmienione istotne punkty, ma prawo od niej odstąpić bez jakiekolwiek obciążenia finansowego.

Przedsiębiorstwami zakwestionowanymi przez UOKiK są m.in.:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lago w Tarnowie
  • Przedsiębiorstwo Budowlane Budotex we Wrocławiu
  • Ronson Development Partner 2 w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *