małżeństwo

Nowe Prawo o aktach stanu cywilnego

Od 1 stycznia 2015 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa zakłada wprowadzenie informatyzacji w zakresie rejestracji aktów stanu cywilnego. Jak informuje Polska Agencja Prasowa akty urodzeń, małżeństw i zgonów mają być rejestrowane w systemie teleinformatycznym . Dzięki temu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w kraju będzie można otrzymać papierowy odpis aktu stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie jest przechowywany.

Sporządzone wcześniej w formie papierowego dokumentu aktu stanu cywilnego stopniowo przenoszone będą do nowego systemu. Wpisy w rejestrze dokonywane będą przez kierowników urzędu stanu cywilnego lub przez ich zastępców. Na skutek wprowadzenia danych do rejestru stanu cywilnego nastąpi ich automatyczna aktualizacja w innych rejestrach publicznych np. w rejestrze PESEL.

Jeżeli wniosek o odpis aktu stanu cywilnego zostanie zgłoszony drogą elektroniczną, wówczas kierownik urzędu stanu cywilnego zobowiązany jest do przesłania dokumentu tą samą drogą.

Opcja zawierania związków małżeńskich poza urzędem stanu cywilnego

Ponadto nowe przepisy wprowadzają także możliwość zawierania związków małżeńskich poza urzędem stanu cywilnego, jednak w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii obraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

Zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach pozwalają na nadawanie dzieciom imion obcych. W mocy utrzymują się jednak przepisy zakazujące nadawania więcej niż dwóch imion, imion zdrobniałych oraz ośmieszających i nieprzyzwoitych.

Kolejną nowością w Prawie o aktach stanu cywilnego jest zaświadczenie o stanie cywilnym. Jest to jeden dokument, który zastąpi przedkładanie kilku odpisów aktów stanu cywilnego w odniesieniu do jednej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *