policja

Nowe zasady naboru do policji

Od kwietnia 2012 roku będą obowiązywać nowe zasady w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji. Kandydat na policjanta będzie musiał przejść trudniejszy test fizyczny i psychologiczny. Osoba chcąca zostać policjantem musi przejść rekrutację składającą się z: złożenia podania o przyjęcie, testu wiedzy, testu sprawności fizycznej, testu psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej, ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w jego kwestionariuszu osobowym.

Jeśli kandydat mimo dobrych wyników, uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego, z powodu limitów nie zostanie przyjęty do służby może do niej trafić później, tym razem już bez obowiązku ponownego przejścia postępowanie kwalifikacyjnego. Wyniki rekrutacji będą podawane do informacji publicznej.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pożądane jest, aby kandydat na policjanta wykazał społeczną postawę, motywację do podjęcia służby, umiejętność autoprezentacji i komunikowania się z innymi osobami.

Zmiany przewidują także dodatkowe punkty dla osób posiadających pewne kwalifikacje oraz umiejętności. 8 punktów otrzymuje kandydat  za wyższe wykształcenie na kierunku przydatnym do służby (np. prawo), 4 – (licencjat, inżynier); dodatkowe punkty za umiejętności przydatne do służby, np. osiągnięcia w sztukach walki lub znajomość kilku języków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *