rodzina a związki nieformalne

Nowe zasady przyznawania becikowego

W piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmiany wprowadzone w obecnie obowiązujących przepisach dotyczą zasad przyznawania becikowego. Według znowelizowanych przepisów od stycznia przyszłego roku o becikowe będę mogły ubiegać się tylko te rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 1922zł miesięcznie. Pomimo zmian w zasadach przyznawania becikowego sama jego wysokość nie ulegnie zmianie i tak jak dotychczas wynosić będzie 1 tys. zł. Zwiększeniu natomiast ulegnie dodatek do zasiłku rodzinnego przyznawany z tytułu urodzenia dziecka.

O taki dodatek mogą ubiegać się rodziny, w których uzyskiwany dochód jest niższy od kryterium uprawniającego do zasiłku rodzinnego, czyli nie przekracza on 504zł, a w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko- 583zł. Należy dodać, że od 1 listopada kryteria te odpowiednio wzrosną do wysokości 539zł oraz 623zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *