ustawa o lasach

Nowelizacja ustawy o lasach

Rząd przyjął przygotowane przez Ministerstwo Środowiska założenia nowelizacji ustawy o lasach. Proponowane zmiany dotyczą m.in. podwyższenia kary za handel nielegalnie pozyskanym drewnem.

Jak informuje Rzeczpospolita, kara za handel nielegalnie pozyskanym drewnem może wynieść nawet 200 tys. zł. Ponadto przywożąc drewno z państwa partnerskiego, z którym UE ma podpisaną umowę, wymagane będzie przedstawienie zezwolenia FLEGT.

W razie nie przedstawiania zaświadczenia przez przedsiębiorcę, służba celna zatrzyma przewożony towar.

W przypadku zatrzymania towaru importerowi przysługiwać będzie 60 dni na dostarczenie wymaganych dokumentów. W razie niewywiązania się z tego obowiązku w terminie, importer zobowiązany zostanie do wywiezienia drewna do miejsca jego pochodzenia.

Koszty magazynowania oraz ewentualnego wywozu drewna obciążają przedsiębiorcę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *