ustawa o lasach

Nowelizacja ustawy o lasach

Rząd przyjął przygotowane przez Ministerstwo Środowiska założenia nowelizacji ustawy o lasach. Proponowane zmiany dotyczą m.in. podwyższenia kary za handel nielegalnie pozyskanym drewnem.

Jak informuje Rzeczpospolita, kara za handel nielegalnie pozyskanym drewnem może wynieść nawet 200 tys. zł. Ponadto przywożąc drewno z państwa partnerskiego, z którym UE ma podpisaną umowę, wymagane będzie przedstawienie zezwolenia FLEGT.

W razie nie przedstawiania zaświadczenia przez przedsiębiorcę, służba celna zatrzyma przewożony towar.

W przypadku zatrzymania towaru importerowi przysługiwać będzie 60 dni na dostarczenie wymaganych dokumentów. W razie niewywiązania się z tego obowiązku w terminie, importer zobowiązany zostanie do wywiezienia drewna do miejsca jego pochodzenia.

Koszty magazynowania oraz ewentualnego wywozu drewna obciążają przedsiębiorcę.

Nowelizacja ustawy o lasach
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *