sąd

Nowelizacja ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nowela precyzuje m.in. zasady działania sędziów, kuratorów sądowych, pracowników placówek, schronisk i zakładów poprawczych. Obejmuje także działanie prokuratury, policji, pełnomocników, obrońców, pokrzywdzonych, świadków i biegłych zaangażowanych w tego typu postępowania. Modyfikacji ulega dotychczasowy dwuetapowy model procedowania w sprawie nieletniego przed wydaniem orzeczenia. Zniesiony zostaje podział na postępowanie wyjaśniające i opiekuńczo-wychowawcze albo poprawcze.

Zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach wprowadzają zasadę, że gospodarzem postępowania w sprawach nieletnich jest sąd rodzinny. Ponadto nieletni uzyskuje prawo do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania.

Pobyt nieletniego w policyjne izbie dziecka, po podjęciu przez sąd decyzji o umieszczeniu go w rodzinie zastępczej, ośrodku wychowawczym lub w schronisku, nie może przekraczać pięciu dni.

Nowelizacja zmienia także przepisy dotyczące zarządzania obserwacji psychiatrycznej nieletnich. Sąd rodzinny, by uzyskać opinię o stanie zdrowia psychicznego nieletniego, będzie nakazywał zbadanie go przez co najmniej dwóch biegłych lekarzy psychiatrów. Pobyt nieletniego na obserwacji nie będzie mógł trwać dłużej niż cztery tygodnie. Na wniosek zakładu leczniczego okres ten można przedłużyć maksymalnie do sześciu tygodni.

Nowelizacja ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich dostosowuje przepisy do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Konstytucyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *