tv

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji

29 października bieżącego roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Znowelizowane przepisy określają m.in. maksymalne stawki opłat za koncesje radiowe i telewizyjne. Nowe regulacje wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia. Do końca lipca 2013r. mają zostać wyłączone ostanie nadajniki analogowe. Należy podkreślić, że opłaty za koncesje są całkowicie niezależne od opłat za prawo dysponowania daną częstotliwością. Jeżeli zaś chodzi o maksymalną wysokość opłat za koncesje, to w przypadku naziemnego rozpowszechniania programy telewizyjnego (zarówno analogowego jak i cyfrowego) na multipleksie wyniesie ona około 25, 9 mln zł.

W przypadku nadawania analogowego programu radiowego opłata za koncesję wyniesie ponad 12, 3 mln zł, a w odniesieniu nadawania cyfrowego na multipleksie połowę tej kwoty. Przed końcem tego roku KRRiT ma ogłosić konkurs, którym nadawcy programów będę mogli ubiegać się o miejsce na multipleksie. Do tej pory KRRiT nie mogła ogłosić tego konkursu, ze względu na to, iż przepisy dotyczące opłat za koncesję straciły moc obowiązującą. Stało się tak na mocy orzeczenia Trybunału konstytucyjnego, który uznał, że opłatę koncesyjną należy uznać za daninę publiczną. Zaś w związku z taką klasyfikacją tejże opłaty kwestie z nią związane powinny być uregulowane ustawą, nie w rozporządzeniu KRRiT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *