niewypał

Obowiązki prawne ciążące na znalazcy niewypału

Pozostałości po drugiej wojnie światowej w postaci: niewypałów, groźnie wyglądających pocisków, granatów i innych tego typu przedmiotów nadal stanowią zagrożenie!

Niezabezpieczone i pozostawione w miejscu łatwo dostępnym dla ludzi mogą powodować zagrożenie życia i zdrowia. W związku z tym, należy być świadomym, co powinno się zrobić w sytuacji, jeżeli znajdziemy niewybuch.

Jak prawo reguluje ten temat?

Co zrobić, kiedy znajdziemy niewypał?

Znalezienie niewypału łączy się z koniecznością powiadomienia odpowiednich służb o tym, że w danym miejscu znajduje się ta niebezpieczna pozostałość.

Nie należy przy tym bagatelizować problemu – wszelkie pociski, miny, elementy żelazne z resztkami materiałów wybuchowych, bomby, czy zapalniki stanowią, z uwagi na ich odporność na warunki atmosferyczne, duże niebezpieczeństwo, jeżeli nie będą odpowiednio zabezpieczone.

A jaką instytucję powinniśmy zawiadomić o znalezieniu niewypału? Od razu na myśl przychodzi Policja i jest to prawda, jednak obok Policji zgłoszenia można dokonać również na numer:

  • właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  • właściwego Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy,
  • właściwej jednostki wojskowej.

Jak widać wybór jest całkiem spory, a numery telefonów wszystkich tych jednostek są powszechnie dostępne. Nie wahajmy się zatem wykonać telefonu, a wraz z nim, dokładnie określić miejsce znaleziska.

Musimy też opisać, co zostało znalezione, tak, aby właściwy organ mógł wyrobić sobie opinię na temat rodzaju niewybuchu. Należy również pamiętać o pozostawieniu danych adresowych, dzięki którym instytucja będzie się mogła z nami skontaktować.

Kiedy sprawa zostanie załatwiona?

Wiele wątpliwości rodzi zagadnienie, jaki czas od zgłoszenia ma Policja lub inny stosowny organ, aby „zająć” się naszym alarmem. Nierzadko można spotkać się z sytuacją oburzenia, kiedy, w odpowiedzi na uzasadnione naszym zdaniem zgłoszenie, otrzymujemy informację zwrotną, że sprawa zostanie załatwiona… w przeciągu trzech dni.

Może to rodzić pewien naturalny sprzeciw, ponieważ są to kolejne trzy dni zagrożenia dla ludzi przez pocisk, zazwyczaj już wykopany z ziemi. Co więcej, czasami można się spotkać z sytuacją, kiedy organ niezwłocznie zajmuje się tymi znaleziskami, przestrzegając terminu dobowego.

Powyższa niejasność wynika z faktu, że organ wyznaczone ma w zasadzie dwa terminy, to jest: jednodniowy i trzydniowy. Długość terminu zależy od tego, czy przypadek zgłoszenia jest „pilny”.

Oczywiście, jak to często bywa, nie ma jednolitej definicji, który alarm o znalezieniu niewypału jest pilny, a który może poczekać do trzech dni. Mimo to, w zasadzie bezspornie, przyjmuje się, że pilność danego przypadku należy powiązać przede wszystkim z dużym zagrożeniem dla ludzi.

Bliskość drogi, miejsc często uczęszczanych, szkół, przedszkoli, czy instytucji publicznych – to najczęściej te czynniki decydują o zakwalifikowaniu przypadku do pilnego.

Niewykluczone jednak, że pilność przypadku może także wynikać z wysokiego zagrożenia spowodowanego rodzajem lub masą pocisku.

Niezwłoczne zabezpieczenie niewypału

Mimo dwóch różnych terminów, opieszałość organu nie jest wskazana w żadnym przypadku, ponieważ jednostka powinna dokonać zabezpieczenia niewypału niezwłocznie. Terminy: jedno- i trzydniowy, stanowią jedynie maksymalny czas na wykonanie zadania.

Podsumowując, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach: nie lekceważymy żadnego przypadku niewypału, dokonujemy zgłoszenia z opisem miejsca i przedmiotu oraz oczekujemy niezwłocznego załatwienia sprawy przez jeden z kilku kompetentnych organów.

Te najprostsze, ale najważniejsze kroki mogą uchronić nas lub innych ludzi od nieszczęścia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *