chodnik

Obowiązki właścicieli nieruchomości wobec chodników

Za oknami wciąż nie ma śniegu, ale z pewnością naprószy on już wkrótce. Wobec tego dziś przyjrzymy się bliżej obowiązkom właścicieli nieruchomości dotyczących utrzymywania czystości i porządku – w należyty sposób – na przylegających bezpośrednio do posesji chodnikach. Na pierwszy rzut oka temat może wydawać się prozaiczny. Jednak skutki jego nieznajomości mogą być niebagatelne dla naszego portfela. Z pewnością chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której ktoś przechodząc obok naszej posesji, np. złamie nogę.

Dbanie o czystość chodników to obowiązek prawny

W naszym kraju w dużej mierze istnieje przeświadczenie iż  obowiązek dbania o czystość chodników znajdujących się bezpośrednio poza naszą posesją jest jedynie normą społeczną. Jednakże jest to obowiązek prawny, wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ustawa wskazuje, iż co do zasady powinność dbania o odpowiedni stan chodników należy do gminy. Natomiast wyjątkiem jest teren bezpośrednio przylegający do naszej posesji.

Pojęcie właściciela nieruchomości

Co należy rozumieć pod pojęciem właściciela nieruchomości? Zgodnie z art. 2 ustawy właścicielem nieruchomości są współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.

Jeżeli natomiast nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany – w praktyce obowiązki te spełnia dozorca budynku.

W zakresie interesujących nas obowiązków właścicieli nieruchomości wspomina rozdział 3 ustawy. W art. 5 wymienionych jest szereg obowiązków właścicieli odnoszących się do nieruchomości. Należy do nich wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Na chodnikach kończy się obowiązek utrzymywania czystości

Dalej wspomina się o oczyszczaniu ze śniegu i lodu oraz usuwaniu błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Należy zauważyć, że na chodnikach kończy się obowiązek utrzymywania czystości. O czystość na drogach publicznych dbają zarządcy dróg, a w odniesieniu do pozostałych terenów gmina.

Ustawa nie wskazuje dalszych obowiązków, np. posypywanie solą czy piaskiem chodników w okresie zimowym. Jednak może być to niejednokrotnie potrzebne w celu utrzymywania chodnika w „należytym stanie”.

Jakie sankcje za zaniechanie?

Jaka może nas spotkać sankcja w przypadku zaniechania obowiązku? Możemy zostać ukarani grzywną, zgodnie z artykułem 117 kodeksu wykroczeń, nawet do 1500 zł.

W razie jakiegokolwiek wypadku doznanego przez przechodnia może nam grozić odpowiedzialność cywilnoprawna z tytułu doznanej szkody na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego. Wówczas to my ponosimy koszty ewentualnego leczenia, renty czy też zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *