unia europejska

Osoby niepełnosprawne uzyskają łatwiejszy dostęp do stron internetowych

Komisja Europejska ogłosiła projekt nowej dyrektywy, dzięki której osoby niepełnosprawne uzyskają łatwiejszy dostęp do stron internetowych sektora publicznego. Dzięki proponowanym zmianom osoby niepełnosprawne będą mogły m.in. łatwiej złożyć deklarację podatkową, czy wniosek o paszport. Nowe rozwiązania pozwalają osobom niesłyszącym i niedosłyszącym skorzystać z adnotacji do plików dźwiękowych, natomiast osoby niewidome i niedowidzące miałby np. możliwość usłyszenia opisu obrazu dzięki czytnikowi ekranu. Wdrożenie nowej dyrektywy unijnej ma także na celu doprowadzenie do rozwoju sektora informatycznego.

Komisja Europejska podkreśla, że obecnie sytuacja dotycząca dostępności sieciowej sektora publicznego jest bardzo zła. Dzieję się tak, ponieważ tylko jedna trzecia z wszystkich stron internetowych sektora publicznego jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektywa czeka na przyjęcia przez Radę UE i Parlament Europejski. Państwa członkowskie zobowiązane są implementować nowe przepisy do końca czerwca 2014 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *