bank kontrola

Ostrzeżenia przed działaniami banków

Dzisiaj wchodzi w życie znowelizowana w październiku 2013r. ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Z informacji podanej na stronie Sejmu RP wynika, że celem nowych przepisów jest zwiększenie ochrony interesów konsumentów rynku finansowego, które są prowadzone przez rozmaite instytucje, np. parabanki.

Według wskazanych przepisów Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek podejmować działania edukacyjne i informacyjne, w obrębie działania rynku finansowego, dotyczące bieżących zagrożeń i istniejących na nim podmiotów.

W efekcie, KNF będzie publikowało w radiu i telewizji, bezpłatnie oraz w określonym według potrzeb czasie, ostrzeżenia i komunikaty. Przykładowo, KNF ogłosi o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez bank XYZ polegającego na ujawnieniu tajemnicy bankowej, lub o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez instytucję ABC polegającego na prowadzeniu działalności bankowej bez odpowiedniego zezwolenia.

W każdym obwieszczeniu KNF będzie określona firma, nazwa lub inne oznaczenie podmiotu, do którego będzie się odnosić zawiadomienie, z wyjątkiem danych osobowych. Oczywiście, omawiane informacje zostaną także udostępnione na stronie KNF jako „Lista zastrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”.

Czy zmienione przepisy zagwarantują Nam- klientom ochronę przed oszustwami instytucji finansowych, takich jak np. Amber Gold?

Odpowiedź na to pytanie w rzeczywistości będzie zależeć od rzetelnych i sprawnych działań Komisji Nadzoru Finansowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *