pączek

Pączek dla pracownika do opodatkowania

Benjamin Franklin mawiał, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Tę frazę głęboko wziął sobie do serca polski ustawodawca. Ministerstwo finansów poinformowało właśnie, że zakup pączka (lub innych podobnych świadczeń) przez pracodawcę dla pracownika to przychód do opodatkowania. Według resortu finansów zwolnienie z podatku jest możliwe, gdyby zakup sfinansowano z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zajęto się tą kwestią w odpowiedzi na pytania dotyczące opodatkowania pączków, które firmy dają pracownikom w „tłusty czwartek”, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, „przychodami (…) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”.

„Jednakże, żadne regulacje prawne nie nakładają na pracodawców obowiązku zakupu pączków dla pracowników. Dlatego też otrzymanie przez pracownika takiego świadczenia jest jego przychodem, który podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla przychodów ze stosunku pracy. Wartość zakupionego świadczenia ustala się według ceny zakupu” – podkreślił resort finansów.

Przepisami dotyczącymi nieodpłatnych świadczeń zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” wystąpiła bowiem o zbadanie zgodności ich z konstytucją.

Tutaj warto postawić pytanie. Czy urzędnicy resortu finansów odprowadzają podatki od zjedzonych przez siebie pączków?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *