biznes

PESEL zamiast NIP – zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.  Jedną z najważniejszych zmian jest to, że od początku 2012 r. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT będą posługiwać się tylko numerem PESEL. Oznacza to, że 1 stycznia NIP tychże wygaśnie z mocy prawa. Natomiast numer PESEL będzie identyfikatorem podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych.  Podatnicy będą zobowiązani okazywać go na żądanie organów administracji rządowej i samorządowej, organów kontroli skarbowej, przedstawicieli NIK oraz banków i SKOK, stron czynności cywilnoprawnych, a także płatników i inkasentów.

Osoba, która będzie chciała później rozpocząć działalność gospodarczą zobowiązana jest wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o nadanie nowego numeru NIP.
W przypadku przedsiębiorców NIP nadany im na podstawie dotychczasowych przepisów nadal obowiązuje i automatycznie przekształca się w numer identyfikacji podatkowej, o którym mowa w nowelizacji.

Należy zwrócić uwagę na to, iż pracodawcom, którzy opłacają za zatrudnione osoby składki na ubezpieczenie społeczne, nadal nadawany będzie NIP.

Od początku stycznia osoby fizyczne nie będą już musiały zgłaszać w urzędzie skarbowym informacji, które zawiera rejestr PESEL. Naczelnik urzędu zaktualizuje te dane z urzędu automatycznie po ich otrzymaniu z rejestru.  Rejestr nie zawiera jednak wszystkich danych w związku, z czym osoby fizyczne będą musiały dokonywać aktualizacji w związku ze zmianą adresu zamieszkania. Będzie można to zrobić w składanej deklaracji lub każdym innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Jeśli jednak adres zamieszkania będzie taki sam jak zameldowania, który znajduje się w rejestrze PESEL, to podatnik nie będzie już musiał zgłaszać go do urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *