autostrada regulacje

Płatne autostrady sprzeczne z konstytucją

Art. 1 ust. 2 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 931 ze zm.) według Rzecznika Praw Obywatelskich może naruszać konstytucję. Zdaniem Rzecznika przepis ten jest zbyt ogólny i nie określa wytycznych dla aktów wykonawczych. Z tego względu jest duża szansa, by został on uchylony. Autostrady mogą się okazać w praktyce bezpłatne.

Zgodnie z wyżej wskazanym artykułem Rada Ministrów określi w rozporządzeniu autostrady lub ich odcinki, które będą budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że treść tego upoważnienia nie odpowiada wymogom przewidzianym w art. 92 ust. konstytucji ze względu na to, że nie określa żadnych wytycznych dotyczących aktu wykonawczego.

Natomiast decyzja o płatności danego odcinka autostrady musi zostać podjęta w oparciu o zobiektywizowane kryteria uregulowane ustawowo. W przeciwnym razie minister uzyskuje pełną swobodę w uchwaleniu aktu wykonawczego. To jest zaś sprzeczne z konstytucyjną ochroną wolności i praw obywatelskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *