więzienie

Polska przegrała w Strasburgu w sprawie tajnych więzień CIA

Dzisiaj zapadł wyrok w dwóch sprawach przeciwko Polsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Uznano w nich państwo polskie winnym naruszenia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w postaci łamania podstawowych praw człowieka. Skarb Państwa będzie teraz musiał zapłacić 100 tys. euro al-Nashiriemu i 130 tys. euro Abu Zubajdzie. Sprawa dotyczyła więzienia i torturowania dwóch mężczyzn podejrzewanych o terroryzm w rzekomym tajnym więzieniu CIA na terenie RP. Obecnie przetrzymywani są bez wyroku sądowego w amerykańskim więzienie w Guantanamo na Kubie. Podejrzewani byli przez rząd USA o kilka aktów terroryzmu międzynarodowego, w tym o zaplanowanie zamachów 11 września 2001 r.

Więźniowie mieli trafić do bazy wojskowej w Starych Kiejkutach w grudniu 2002 r. Ich adwokaci podnieśli trzy główne zarzuty przeciwko Polsce:

  • tortur
  • złego traktowania
  • przetrzymywania w odosobnieniu.

Ponadto podniesiono przewlekłość postępowania, a także niezdolność do efektywnego przeprowadzenia śledztwa. Utrzymują oni w szczególności, że Polska celowo wspierała działania CIA ich w tajnych więzieniach mając świadomość tego, że łamie się tam prawa człowieka. Mężczyźni spędzili w więzieniach na terytorium kraju odpowiednio 6 i 9 miesięcy bez podstawy prawnej i bez kontaktu z rodzinami.

Trybunał orzekł jednomyślnie w sprawach Al Nashiri przeciwko Polsce oraz Abu Zubaydah przeciwko Polsce, iż Polska naruszyła art. 2 Konwencji, który stanowi o prawie do życia. Ponadto zarzucono naruszenie art. 3 Konwencji, który stanowi o zakazie tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, art. 5 – prawo do bezpieczeństwa i wolności osobistego, art. 6 Prawo do rzetelnego procesu sądowego, art. 8 – prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, art. 13 – prawo do skutecznego środka odwoławczego.

Ponadto zarzucono naruszenie Protokołu nr 6 do Konwencji w odniesieniu do zgody władz Polski na wyjazd z kraju mężczyzn, twierdząc, że były poważne podstawy do przypuszczenia, że istnieje realne i poważne ryzyko, że zostanie skazany na karę śmierci.

Wyrok nie jest prawomocny. Polsce przysługuje odwołanie do Wielkiej Izby Trybunału, która rozpoznaje sprawy w składzie 17 sędziów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *