zboże

Polska ma zwrócić Komisji Europejskiej 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

Komisja Europejska upomina się o zwrot 57 mln euro funduszy rolnych UE. Dotyczy to 15 krajów członkowskich. Polska ma zwrócić 5,84 mln euro z funduszy na rozwój obszarów wiejskich. Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedział, że odwoła się od tej decyzji. Według Komisji Europejskiej państwa nieprzestrzegany przepisów unijnych albo niezastosowany odpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki. Z kolei Komisja ma obowiązek czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem funduszy.

Ministra rolnictwa Marek Sawicki uważa, że jest to stosunkowo niewielka kwota. Mimo to, minister zapowiedział, że odwoła się od decyzji Komisji Europejskiej. Jego zdaniem pomoc na modernizację gospodarstw rolnych w 2009 r. została wyraźnie ukierunkowana, zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w polskim PROW 2007-2013.

W ramach korekty odzyskane zostaną środki finansowe od 15 państw członkowskich: Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Węgier, Polski, Portugalii, Słowenii, Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Największą korektą została obciążona Francja, która musi zwrócić ponad 20 mln euro funduszy rolnych w związku z niedociągnięciami związanymi z przydziałem uprawnień do pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *