niepełnosprawny

W prawie drogowym znowu niekonstytucyjnie

Trybunał Konstytucyjny uznał, że „przepisy dopuszczające ograniczanie niepełnosprawnym możliwości niestosowania się do niektórych znaków drogowych, np. zakazu postoju, wprowadzono z naruszeniem prawa”. Przepisy stracą swoją ważność 30 czerwca 2015 r. Trybunał podważył konstytucyjność postanowień zawartych w załączniku do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Chodzi dokładni o umieszczanie na znakach drogowych tabliczek „dotyczy także niepełnosprawnych”.

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej kierująca autem oznaczonym kartą parkingową może – pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności – nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. W zaskarżonym do TK w/w załączniku uznano, że w określonych sytuacjach możliwe jest ograniczenie tego uprawnienia poprzez umieszczenie pod znakiem tabliczki z napisem: „dotyczy także niepełnosprawnych”.

Zdaniem RPO, rozporządzenie daje możliwość zorganizowania ruchu, która de facto znosi przyznane przez ustawodawcę uprawnienie do niestosowania się przez posiadaczy kart parkingowych do niektórych znaków zakazu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *