konferencja naukowa

Prawne aspekty funkcjonowania federacji sportowych – konferencja

Wspólnie z Sekcją Prawa Sportowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, serdecznie zapraszamy na organizowaną w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w dniu 25 kwietnia, konferencję naukową pt. Prawne aspekty funkcjonowania federacji sportowych.

Co to jest federacja sportowa?

Federacja sportowa to zbiorcze pojęcie, które obejmuje organizacje związkowe o zasięgu międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym, powołane w celu organizowania, koordynowania czy kontrolowania rywalizacji sportowej.

Wobec postępującej profesjonalizacji sportu rola i znaczenie federacji sportowych stale rosną, z czym wiąże się olbrzymie zapotrzebowanie na coraz to bardziej rozbudowane i skomplikowane regulacje prawne.

Cel Konferencji naukowej

Celem Konferencji jest wzbogacenie debaty na ten temat o nowe inspirujące przemyślenia. Pragniemy stworzyć pole do dyskusji nad obecnymi uregulowaniami w zakresie funkcjonowania federacji sportowych oraz podjąć próbę wskazania źródła obecnych problemów związanych z tym zagadnieniem, a także wyznaczenia prawidłowych kierunków legislacji w tym zakresie.

Swój udział w Konferencji zapowiedzieli między innymi wybitni eksperci w zakresie szeroko rozumianego prawa sportowego, w tym pracownicy naukowi oraz praktycy, a także przedstawiciele polskich związków sportowych. Obok wystąpień eksperckich odbędą się także panele studencko – doktoranckie.

Patronat

Konferencja została objęta honorowym patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Narciarskiego, Małopolskiego Związku Piłki Nożnej a także Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ – prof. dr. hab. Krystyny Chojnickiej. Opieką naukową nad konferencją objęła Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego UJ, na czele z kierownikiem Katedry,  prof. dr hab. Anną Walaszek-Pyzioł.

Bez zawahania należy stwierdzić, iż Konferencja może wnieść duży wkład w debatę o prawnych aspektach funkcjonowania federacji sportowych, a tym samym w rozwój polskiej nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *