Prawo rzeczowe

zwolnienie od kosztów sądowych

Ochrona prawa własności

Ochrona prawa własności silnie zakorzeniona jest zarówno w Konstytucji RP, która zakłada, że Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia oraz w Kodeksie cywilnym, gdzie na pierwszy plan wysuwają się dwie skargi, których geneza sięga prawa rzymskiego. Właściciel uprawniony jest do korzystania z rzeczy oraz pobierania pożytków z wyłączeniem innych osób, a ustawodawca w celu ochrony praw właściciela wyposażył go w szereg roszczeń, z których dwa zasługują na szczególną uwagę.