biuro podróży

Precedensowe orzeczenie: Skarb Państwa odpowiada za upadłości biur podróży

Ostatnio Sąd Okręgowy wydał precedensowe orzeczenie dotyczące upadłości jednego z biur podróży. Wynika z niego, iż za wycieczkę odwołaną przez bankrutujące biuro podróży powinno zapłacić państwo. Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna postępowanie dotyczyło rozliczeń z umowy o imprezę turystyczną z biurem podróży Summerelse, które w 2012r. upadło. W tej sprawie Sąd nakazał Skarbowi Państwa zwrot kwoty, za jaką klient zakupił wycieczkę, do której nie doszło. Sąd w istocie uznał, że winę za taki stan rzeczy ponosi również polski rząd. Dlatego też zasadne jest pozywanie Skarbu Państwa.

Okazuje się, że w takich przypadkach przydatne są przepisy dyrektywy z 1990 roku 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Jej Art. 7 stanowi, iż na wypadek swojej niewypłacalności organizator i/lub punkt sprzedaży detalicznej, będący stroną umowy, powinni zapewnić dostateczne zabezpieczenie umożliwiające zwrot nadpłaconych pieniędzy oraz powrót konsumenta z podróży”. To oznacza, że polskie przepisy, powinny zapewniać klientom pełny zwrot wcześniej wpłaconych środków w razie upadłości biura podróży.

To precedensowe orzeczenie w Polsce. Więc wszyscy, którzy kupili wycieczki w bankrutującym biurze i nie odzyskali pieniędzy, mogą się teraz pozwać Skarb Państwa, powołując się na dyrektywę 90/314.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *