sąd

Projekt ustawy prawo restrukturyzacyjne. Co się zmieni?

Dnia 9 maja 2014 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Resort przypomina, że wprowadzenie nowoczesnych instytucji prawa restrukturyzacyjnego oraz zmian w prawie upadłościowym stanowią jedno z zadań przekazanych do realizacji mu przez Prezes Rady Ministrów.

Projekt ten koresponduje z polityką gospodarczą realizowaną przez Ministerstwo Gospodarki, które od kilku lat zachęca przedsiębiorców do wykorzystywania instrumentów sanacyjnych gwarantowanych przez prawo. Jest to przede wszystkim realizacja tzw. „polityki nowej szansy” czyli zasada wprowadzania instytucji prawnych, mających za zadanie ochronę przedsiębiorczości, zakładów pracy, wierzycieli i pracowników w razie problemów finansowych firm.

Potrzeba zmian w prawie została wskazana także Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które w swoich raportach podkreślają, że choć Polska w ostatnich latach w dziedzinie upadłości dokonała znacznego postępu to i tak koniecznym jest wprowadzenie elastycznych procedur restrukturyzacyjnych, dążących do ochrony wartości przedsiębiorstwa w czasie kryzysu.

W opublikowanym przez resort sprawiedliwości komunikacie wskazano, że uwzględniając te doświadczenia i rekomendacje, Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki przygotowało najpierw projekt założeń do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 lutego 2014 r., a następnie prezentowany projekt ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *