Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna

Obsługa prawna firm w Warszawie obejmuje m. in. zakładanie i bieżącą obsługę prostej spółki akcyjnej. Jest to nowa forma prowadzenia działalności, która została wprowadzona w dniu 1 lipca 2021 r. W niniejszym artykule pokrótce wyjaśnimy jej funkcjonowanie oraz formalności związane z rejestracją prostej spółki akcyjnej.

Prosta spółka akcyjna jako spółka kapitałowa

Prosta spółka akcyjna jako spółka kapitałowa posiada poniższe przymioty:

  • zawiera osobowość prawną;
  • odpowiada za swoje zobowiązania;
  • wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Mając na uwadze dużą zmienność akcjonariuszy oraz obejmowanych przez nich akcji obsługa prawna firm obejmująca proste spółki akcyjne wymaga ciągłej analizy ich aktualnej sytuacji wewnętrznej. Charakterystyczne dla prostej spółce akcyjnej jest to, że wysokość kapitału zakładowego (nazwana tu kapitałem akcyjnym) nie jest określona w umowie spółki. Dzięki temu w
przypadku zmiany kapitału zakładowego unikniemy kosztownej procedury zmiany umowy spółki.

Co więcej, w przypadku prostej spółki akcyjnej istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci świadczenia usług, z czym nie spotkamy się w trakcie obsługi prawnej innych spółek kapitałowych.

Co należy zrobić, aby założyć prostą spółkę akcyjną?

Obsługa prawna firm obejmująca założenie prostej spółki akcyjnej polega przede wszystkim na sporządzeniu jej umowy, powołaniu organów, wniesieniu kapitału akcyjnego oraz zarejestrowaniu spółki w KRS. Obsługa prawna firm dotycząca zarejestrowania prostej spółki akcyjnej sprowadza się w pierwszej kolejności do wyboru formy zawarcia umowy spółki – na podstawie wzoru umowy
w trybie uproszczonym (forma mało elastyczna), czy też w trybie zwykłym – w postaci aktu notarialnego. W umowie tej powinny znaleźć się m. in. takie elementy jak wybór nazwy i siedziby spółki oraz określenie: przedmiotu jej działalności, wkładów oraz organów. Wybór trybu uproszczonego będzie skutkował rejestracją spółki za pomocą portalu S24.

Jakie koszty rejestracji prostej spółki akcyjnej muszę ponieść?

W zależności od trybu założenia spółki – zwykły, czy w trybie S24 różny będzie także jej koszt. Sama rejestracja to koszt rzędu 500 zł, zaś w trybie S24 zaledwie 250 zł. Do kosztów tych należy dodać opłatę 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podsumowanie

Prosta spółka akcyjna to nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej. Została wprowadzona celem wsparcia działań o charakterze innowacyjnym, gdzie ważne jest know-how. Dzięki niej nie musimy posiadać środków pieniężnych, a nasz wkład może polegać na wniesieniu wiedzy i pracy. Jednocześnie majątek osobisty wspólników jest chroniony. Warto mieć na uwadze, iż kancelaria prawna z Warszawy specjalizująca się w obsłudze prawnej firm będzie w stanie zapewnić Państwu profesjonalną pomoc w rejestracji prostej spółki akcyjnej. Pomoc prawników jest tym bardziej pożądana, gdy weźmie się pod uwagę, że przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej zawierają wiele nowatorskich rozwiązań, które nie występują w pozostałych typach spółek.

Artykuł zewnętrzny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *