reklama zewnętrzna prawo

Reklama zewnętrzna outdoor – aspekty prawne

Wszyscy znają jej charakter, bo codziennie mijają jej nośniki wiele razy. Reklama zewnętrzna z definicji to działania marketingowe, które skupiają się na wysyłaniu treści promowanej poza domem potencjalnego odbiorcy, a zatem w strefie publicznej. To dlatego reklama zewnętrzna jest taka skuteczna, ale jednocześnie budzi sceptycyzm wśród niektórych. Głównym zarzutem jest jej za duża powszechność, która miałaby zaburzać krajobraz otoczenia. Z tego powodu, możliwość jej użycia kodyfikuje prawo. Sprawdźmy, jak kształtuje się relacja reklamy zewnętrznej outdoor pod kątem aspektów prawnych.

Czego nie może zawierać reklama zewnętrzna?

Główną cechą reklamy zewnętrznej jest fakt, że dociera ona do masowego grona odbiorców, bez selekcji na wiek, płeć, pochodzenie czy wykonywany zawód. Funkcjonuje ona w przestrzeni publicznej, zatem prawo ściśle zabrania zawierania niektórych treści.

Przede wszystkim, reklama zewnętrzna nie może nawoływać do nienawiści, nie może zawierać treści dyskryminujących na tle rasowym, religijnym czy płciowym. Podobnie, zabronione jest używanie treści, które w jakikolwiek sposób obrażają, wyśmiewają lub dyskredytują jakiś zawód lub osobę trzecią.

Przekaz nośników marketingowych musi być także wolny od elementów, które mogą wywoływać strach czy wręcz lęk. Jest to podyktowane przede wszystkim możliwością zaobserwowania reklamy przez dzieci.

Dodatkowo, nośniki marketingowe muszą być wolne od przekazu o charakterze nacjonalistycznym, ksenofobicznym czy szowinistycznym.

Zdrowe współzawodnictwo i uczciwość

Prawo nakazuje także, by reklama zewnętrzna cechowała się zdrowym współzawodnictwem wobec konkurencji. Treść marketingowa nie może dyskredytować innej firmy, ani podważać jej profesjonalizmu.

Dodatkowo, wszystkie zawarte w reklamie informacje odnośnie promowanego towaru, muszą być przedstawione zgodnie z prawdą, nie mogą zawierać kłamstw czy naciągnięć. Zabronione jest odnoszenie się do przesądów ludzkich oraz bazowania na naiwności i łatwowierności najmłodszych odbiorców.

Nie wszędzie można reklamę umieścić

Prawo dokładnie opisuje lokalizacje, w których nie można stosować reklamy zewnętrznej. Są to przede wszystkim ściany zabytkowych budynków. Instalacja reklamy może bowiem ingerować w strukturę architektoniczną obiektu i powodować szkodę.

Zgodę można uzyskać, jeżeli zostanie wykazane, że reklama nawet w najmniejszym stopniu nie uszkodzi zabytku. Jeżeli na nośniku marketingowym znajdują się treści, które powszechnie uznane mogą być za kontrowersyjne, np. godzące w uczucia religijne lub cechujące się erotyką lub pograniczem pornografii, reklama taka nie może być ulokowana w odległości bliższej jak minimum 500 metrów od miejsc przebywania młodzieży i dzieci, takich jak kluby młodzieżowe, szkoły, przedszkola, żłobki, place zabaw.

Reklama zewnętrzna nie może być montowana na ogrodzeniach cmentarzy oraz w odległości nie przekraczającej pięćdziesięciu metrów od nich. Podobnie jest w przypadku lokacji stanowiących obiekty pamięci narodowej, pomniki czy zabytki przyrody. W takich sytuacjach wymagane jest jednak zachowanie odległości co najmniej trzydziestu metrów.

Źródło:

Producent reklamy świetlnej – AnyShape
Strona www: Anyshape.pl
ul. Rolnicza 338A
05-092 Dziekanów Polski, Łomianki, Warszawa
Telefon: +48 696 777 222
Email: biuro@anyshape.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *