student prawa

Rewolucyjne zmiany – stypendium rektora nie dla wszystkich kierunków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało rządowy projekt zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.Pośród wielu rewolucyjnych zmian znajdziemy także te dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Okazuje się, że kryteria przyznawania tego stypendium będą znacznie zaostrzone – dostanie je 10% studentów całej uczelni (a nie danego kierunku jak dotychczas). Zmiany nie ominęły również stypendium ministra i socjalnego.

Nowelizacja w Prawie o szkolnictwie wyższym

Na stronie internetowej Sejmu RP, w terminarzu posiedzeń, znajduje się informacja, iż na 60 posiedzeniu (w dniach 5, 6 i 7 lutego 2014 r.) odbędzie się m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cel zmian ustawy

Nowelizacja wprowadza wiele zmian systemowych, nie tylko kosmetycznych, jest ona dość szczegółowa i obszerna (linki znajdują się na końcu artykułu).

W uzasadnieniu czytamy, że celem proponowanej regulacji jest przede wszystkim ułatwienie dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym w ramach uczenia się przez całe życie, zapewnienie lepszej jakości kształcenia przy uwzględnieniu autonomii programowej uczelni, dostosowanie funkcjonowania uczelni do skutków niżu demograficznego oraz doprecyzowanie niektórych rozwiązań w oparciu o doświadczenia z wdrażania nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym przeprowadzonej w 2011 r.

Ułatwienia dla osób z doświadczeniem zawodowym

Ministerstwo zakłada, że owa nowelizacja ułatwi dostęp do szkolnictwa wyższego osobom posiadającym kilkuletnie doświadczenie zawodowe i świadectwo dojrzałości.

System szkolnictwa wyższego ma składać się z dwóch podstawowych typów uczelni: uczelni, kształcących praktycznie, przygotowujących absolwentów do potrzeb rynku pracy, oraz uczelni, koncentrujących się na ogólnoakademickich programach kształcenia (i tu rodzi się przewrotne pytanie, czy ten drugi typ również kształci praktycznie pod kątem rynku pracy…).

Zmiany dla studentów

Dla studentów kluczową zmianą może być nowy art. 174 ust. 4, który ma brzmieć: środki z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów, przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów uczelni, stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.

Na pierwszy rzut oka zmiana wydaje się kosmetyczna, nie jest ona wprowadzona wyraźnie i konieczne jest wczytanie się w każde słowo pośród setek stron nowelizacji. Znowelizowany artykuł skutkuje tym, że stypendium rektora nie otrzyma już 10% najlepszych studentów danego kierunku, lecz 10% najlepszych wśród wszystkich studentów wszystkich kierunków.

Może zdarzyć się więc tak, że ranking może objąć tylko kilka, kilkanaście kierunków – nie wszystkie z nich. W dalszym ciągu ranking nie obejmie studentów pierwszego roku.

Również proponuje się modyfikację kryteriów przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe. Warunkiem otrzymania tego stypendium ma być jednoczesne posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych (a nie tylko wysoka średnia ocen).

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw – KLIK

Uzasadnienie projektu – KLIK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *