powódź

Ścieżki rowerowe na wałach przeciwpowodziowych

W środę podczas wizyty w Grudziądzu Prezydent Bronisław Komorowski przedstawi projekt ustawy o ścieżkach rowerowych na wałach przeciwpowodziowych. Obecnie w Polsce jest około 9,5 tys. km wałów przeciwpowodziowych, na których można utworzyć ścieżki rowerowe. Na spotkaniu w Grudziądzu zostanie także podpisana deklaracja w sprawie utworzenia trasy rowerowej wzdłuż Wisły. Obecnie łączna długość dróg i ścieżek rowerowych w Polsce wynosi 1662 km.

Jak podkreśla Kancelaria Prezydenta nowa ustawa umożliwi rozwój turystyki na około 9,5 tys. km wałów przeciwpowodziowych, położonych na terenach o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Warto również zauważyć, że prezydencki projekt ustawy znosi sankcje karne, gdyż obecnie za jazdę rowerem po wałach przeciwpowodziowych grozi mandat lub grzywna.

Projekt ustawy o ścieżkach rowerowych na wałach przeciwpowodziowych zakłada nowelizację ustawy Prawo wodne, Kodeksu wykroczeń i ustawy o drogach publicznych. Zmiany w Prawie wodnym służą nie tylko dopuszczeniu jazdy rowerem na wałach przeciwpowodziowych, ale też ułatwieniu wyznaczania turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowie dróg rowerowych na wałach. Z odpowiednim wnioskiem o wyznaczenie szlaku rowerowego lub pieszego na terenie wału, do marszałka województwa, będzie mogła wystąpić np. jednostka samorządu terytorialnego.

Ścieżki rowerowe na wałach przeciwpowodziowych
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *