powódź

Ścieżki rowerowe na wałach przeciwpowodziowych

W środę podczas wizyty w Grudziądzu Prezydent Bronisław Komorowski przedstawi projekt ustawy o ścieżkach rowerowych na wałach przeciwpowodziowych. Obecnie w Polsce jest około 9,5 tys. km wałów przeciwpowodziowych, na których można utworzyć ścieżki rowerowe. Na spotkaniu w Grudziądzu zostanie także podpisana deklaracja w sprawie utworzenia trasy rowerowej wzdłuż Wisły. Obecnie łączna długość dróg i ścieżek rowerowych w Polsce wynosi 1662 km.

Jak podkreśla Kancelaria Prezydenta nowa ustawa umożliwi rozwój turystyki na około 9,5 tys. km wałów przeciwpowodziowych, położonych na terenach o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Warto również zauważyć, że prezydencki projekt ustawy znosi sankcje karne, gdyż obecnie za jazdę rowerem po wałach przeciwpowodziowych grozi mandat lub grzywna.

Projekt ustawy o ścieżkach rowerowych na wałach przeciwpowodziowych zakłada nowelizację ustawy Prawo wodne, Kodeksu wykroczeń i ustawy o drogach publicznych. Zmiany w Prawie wodnym służą nie tylko dopuszczeniu jazdy rowerem na wałach przeciwpowodziowych, ale też ułatwieniu wyznaczania turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowie dróg rowerowych na wałach. Z odpowiednim wnioskiem o wyznaczenie szlaku rowerowego lub pieszego na terenie wału, do marszałka województwa, będzie mogła wystąpić np. jednostka samorządu terytorialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *