ślub

Ślub w plenerze oraz e-akty stanu cywilnego

Na jutrzejszym posiedzeniu Sejm zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o aktach stanu cywilnego. Jej celem jest dostosowanie przepisów do współczesnego społeczeństwa i informatyzacja postępowania. Od 2015 r. rejestracja aktów małżeństw, urodzeń i zgonów ma być elektroniczna, a ślub będzie można zawrzeć również poza Urzędem.

Projekt ustawy o aktach stanu cywilnego, dzięki elektronicznej rejestracji, zapewni udostępnianie papierowych odpisów aktów w dowolnym Urzędzie na terenie kraju. Jak donosi Rzeczpospolita odpis będzie można uzyskać także drogą elektroniczną.

Małżeństwo poza Urzędem Stanu Cywilnego?

Małżeństwo będzie mogło zostać zawarte poza Urzędem Stanu Cywilnego, pod warunkiem zachowania powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa. Nie będzie konieczne uzasadnianie takiego pomysłu ważnymi powodami. W zamian za to małżonkowie będą zobowiązani do ponoszenia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem ceremonii, w tym zwrot kosztów podróży urzędnika.

Zmiana będzie dotyczyła kwestii nadawania imion dzieciom. Nowelizacja zezwoli na używanie imion obcojęzycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *