przestępstwa

Spada liczba odnotowanych przestępstw

Jak co roku policja zaprezentowała statystyki dotyczące liczby odnotowanych przestępstw.

W 2013 roku dokonano, wg wiedzy policji, ok. 70 tys. mniej przestępstw kryminalnych w stosunku do roku poprzedniego. Jest to spadek o 8,9 %.

Natomiast liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych (kryminalnych i pozostałych) wyniosła w 2013 r. 1 063 906 , czyli o 5 % niż rok wcześniej (1 119 803).

Liczba przestępstw kryminalnych – z 781 340 w 2012 roku do 711 435 w 2013, czyli o 69 905. Liczba przestępstw gospodarczych wzrosła ze 141 483 do poziomu 154 592, czyli o 13 109.

Policja podała na swojej oficjalnej stronie statystyki dotyczące największych wskaźników procentowych jeśli chodzi o liczbę dokonywanych przestępstw.

Bójki i pobicia

Spadek z 11 416 w 2012 do 8 788 w 2013 roku. Jest to spadek o 23 %, czyli o 2 628. W 2003 roku – odnotowano zdecydowanie więcej, bo 14 010 bójek i pobić.

Oznacza to, że średnio każdego dnia (porównując jeden dzień z 2003 roku i jeden z 2013 roku) odnotowano 14 przestępstw mniej.

Przestępstwa rozbójnicze

Spadek z 24 564 w 2012 roku do 20 376 w 2013 roku. Jest to spadek o 17 %, czyli o 4 188. 11 lat temu liczba przestępstw rozbójniczych była 2,5 razy większa i wynosiła 51 688. Dziennie średnia liczba przestępstw spadła o 86.

Uszkodzenie rzeczy

Spadek z 67 739 w 2012 roku do 57 955 w 2013 roku. Jest to spadek o 14,4 %, czyli o 9 784. w 2003 r. przestępstw tych odnotowano 68 175.

Uszczerbki na zdrowiu

Spadek z 15 478 w 2012 roku do 14 090 w 2013 roku. Jest to spadek o 9 % czyli o 1 388. Na przestrzeni ostatnich lat (2003-2013) liczba ta utrzymuje się na zbliżonym poziomie – odnotowano wtedy 15 669 takich przestępstw.

Kradzież z włamaniem

Spadek ze 127 691 w 2012 roku do 118 398 w 2013 roku. Jest to spadek o 7,3 % czyli o 9 293. W tej kategorii przez 10 lat odnotowano wyjątkowo duży spadek – w 2003 roku odnotowano 294 654 włamania. Oznacza to średni dzienny spadek o 483.

Kradzież cudzej rzeczy

Spadek z 230 751 w 2012 roku do 214 616 w 2013 roku. Jest to spadek o 7 %, czyli o 16 135. Jeszcze 10 lat temu liczba kradzieży wynosiła 336 143. Oznacza to średni dzienny spadek o 333.

Kradzież samochodu

Spadek z 16 230 w 2012 roku do 15 465 w 2013 roku. Jest to spadek o 4,7 %, czyli o 765. Jest to przykład prawie 4-krotnego spadku przestępstw tej kategorii, bowiem w 2003 roku liczba tych przestępstw wyniosła 54 291. Oznacza to średni dzienny spadek o 107.

Zmniejszeniu uległa także liczba innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu:

Zabójstw – o 1,4 %, czyli o 8 zdarzeń mniej. Jest to spadek z 582 do 574 – natomiast w 2003 r liczba zabójstw wyniosła 1 057. Na przestrzeni 11 lat jest to spadek średnio o 1,3 dziennie Podczas jednego dnia 2003 r. średnio dokonywano 2,9 zabójstw, natomiast w 2013 – 1,6. Różnica – 1,3 – to prawie dwukrotny spadek.
Zgwałceń – o 4,9 %, czyi o 70 zdarzeń mniej. Jest to spadek z 1 432 do 1 362 – natomiast w 2003 r. liczba tych przestępstw wyniosła 2 322. Średnio w 2003 r. dziennie odnotowywano 2,7 przestępstwa więcej niż w 2013.

Przestępstwa drogowe

Zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. Liczba przestępstw drogowych spadła o 15 002, czyli 0 9,6 % w stosunku do roku 2012. Ogólna liczba przestępstw drogowych w 2013 roku wyniosła 140 904, z czego 128 043 dotyczyło prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Dane za poprzedni rok (2012) były wyższe i wynosiły odpowiednio: 155 906 (wszystkie przestępstwa drogowe) i 141 863 (nietrzeźwość „za kółkiem”).

Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2013 roku do 2012, widać wyraźny spadek liczby wypadków, osób rannych i ofiar śmiertelnych. W zeszłym roku doszło do 35 385 wypadków – jest to o 1681 mniej niż w roku poprzednim.

W 2013 r. liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 3 291 osób, co oznacza, że na polskich drogach zginęło o 280 osób mniej niż w roku 2012. Spadła również liczba osób rannych, w 2013 wyniosła ona 43 471 osoby i było to o 2 321 osób mniej niż w 2012 roku*.

Przestępstwa korupcyjne

Szczególnie aktywnie Policja zwalczała przestępstwa korupcyjne, co skutkowało skokiem w liczbie ujawnionych tego typu przestępstw. W 2012 r. przestępstw o charakterze korupcyjnym (łapownictwo czynne i bierne, płatna protekcja, przekroczenie uprawnień) Policja odnotowała 10 805, natomiast rok później, czyli w 2013 roku było to 18 312, czyli aż o 69,5 % więcej.

Wykrywalność ogółu przestępstw utrzymała się na wysokim poziomie, zbliżonym do poziomu ubiegłorocznego. Wyniósł on w 2013 roku 67,1 % (stanowi to o 0,7% mniej niż rok wcześniej). Praktycznie oznacza to, że średnio, w przypadku każdych dwóch na trzy stwierdzone przestępstwa, zostaje wskazany podejrzany o ich popełnienie i zostają mu przedstawione zarzuty karne. Jeśli popatrzymy na wykrywalność przed 10 laty, to wyniosła ona 55,5 %.

10 kolejnych lat pracy Policji spowodowało wzrost ogólnej wykrywalności 0 11,6%.

Ogólna liczba podejrzanych wyniosła 438 820 osób

W obszarze przestępczości nieletnich, niższe wartości odnotowano zarówno, jeśli chodzi o liczbę czynów karalnych – spadek wyniósł 22 432, co oznacza obniżenie liczby czynów z 94 186 do 71 642. Liczba zarejestrowanych podejrzanych nieletnich wyniosła 25 248 i była niższa o 16 317 niż rok wcześniej.

Policjanci CBŚ zlikwidowali w 2013 roku 16 wytwórni narkotyków syntetycznych, to o 1 przypadek więcej niż rok wcześniej.

Źródło: www.policja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *