imprezy

Spór na tle imprez pracowniczych ciągle żywy

Wczoraj okazało się, że nie lada zagwozdkę składowi siedmiu sędziów NSA sprawiła kwestia udziału pracowników w imprezach pracowniczych. Czy uczestnictwo w przyjęciach jubileuszowych finansowanych przez pracodawcę czy nawet w wigiliach pracowniczych stanowi przychód pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia? Spór toczy się o ewentualny przychód pracownika na tle pojęcia nieodpłatnych świadczeń w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

NSA zebrało się w składzie siedmiu sędziów, by podjąć uchwałę w sprawie podatku od udziału pracowników w imprezach pracowniczych. NSA orzeczenia nie wydał, natomiast skierował pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Według Gazety Prawnej sędziowie administracyjni mieli wątpliwości, czy taki przepis jest konstytucyjny.

Co więcej, uchwała NSA w tej sprawie była wyczekiwana nie tylko przez pracowników i pracodawców, ale także przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prokuratora Generalnego. Rzecznik zapytał, czy pracownicy w ogóle osiągają przychód w postaci nieodpłatnych świadczeń, natomiast Prokurator sprecyzował już swoją wątpliwość i wniósł o rozstrzygnięcie, czy przychodem są także np. koszty dojazdu pokryte przez zakład pracy. Organy te wskazywały też na niejasne i różne interpretacje, a co za tym idzie często sprzeczne ze sobą wyroki sądów.

W praktyce spór o istnienie takiego przychodu jest istotny. Pracodawcy nie chcą dziś rozliczać udziału w imprezach pracowniczych swoich pracowników ze względu na to, że są nie są w stanie wskazać dokładnej kwoty przychodu na danego pracownika. Rzeczywiście, ustalenie tej kwoty może okazać się problemowe – bowiem łatwiej jest określić koszt dojazdu czy zakwaterowania, ale już więcej trudności sprawi oszacowanie samego udziału w imprezie.

Jak widać przepisy podatkowe znów płatają nam figla. Pytanie o nieodpłatne świadczenie jest kolejnym tego typu pytaniem, z jakim zmagał się NSA i z jakim będzie musiał zmagać się Trybunał. Czy nie jest to wyraźny sygnał, by znowelizować ustawę podatku dochodowym od osób fizycznych?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *