dziecko

Sporządzenie aktu urodzenia

Procedura sporządzenia aktu urodzenia:

1) * Zgłoszenie urodzenia dziecka odpowiedniemu organowi

 • Osobami zobowiązanymi do zgłoszenia urodzenia dziecka są: ojciec, matka (jeżeli stan jej zdrowia na to pozwala), inna osoba obecna przy porodzie, lekarz lub położna, a także zakład opieki zdrowotnej, jeżeli na jego terenie nastąpiło urodzenie
 • W ciągu 14 dni od urodzenia dziecka osoby te zobowiązane są zgłosić to Urzędowi Stanu Cywilnego na terenie którego urodziło się dziecko
 • Jeżeli miało to miejsce na polskim statku lub w samolocie, należy zgłosić do USC Warszawa – Śródmieście
 • ALE jeżeli żadne z rodziców dziecka nie ma miejsca zamieszkania na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego, na terenie którego nastąpiło urodzenie dziecka, zgłoszenia urodzenia można dokonać w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich.

2) * Dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu urodzenia

 • Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej
 • Skrócony odpis aktu małżeństwa, jeżeli rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim
 • Skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka – jeżeli matka dziecka jest odpowiednio: panną, rozwódką lub wdową.

ALE pkt. 2) i 3) nie trzeba przedstawiać, jeżeli znajdują się w tym samym USC, w którym następuje zgłoszenie

3) * Wybór imion dziecka

 • Nie więcej niż 2
 • Nie mogą to być imiona ośmieszające, zdrobniałe, nieprzyzwoite oraz niepozwalające na rozróżnienie płci dziecka
 • Jeżeli rodzice nie dokonali wyboru, dziecku nadane zostanie jedno z imion używanych w kraju
 • Rodzice mają 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o zmianie imienia dziecka w Akcie urodzenia

4) * Ewentualne uznanie ojcostwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *