jaguar

Stalking – uporczywe nękanie. Nie pozwól się prześladować!

Stalking, czyli uporczywe nękanie, jest przestępstwem nowym, wprowadzonym do Kodeksu karnego w 2011r. w odpowiedzi na narastający społeczny problem, któremu prawo karne nie mogło dotąd zaradzić. Nie było wcześniej przepisu, w ramach którego można byłoby ukarać byłego chłopaka za setki telefonów, obraźliwe smsy, nocne wystawanie pod domem i zatruwanie życia dawnej ukochanej.

Kiedy stalking jest przestępstwem?

Ujęty w art. 190a Kodeksu karnego stalking jest jednak przestępstwem tylko wtedy, gdy nękanie drugiej osoby lub osoby jej najbliższej jest na tyle uporczywe, że wywołuje u prześladowanego uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jego prywatność. Nie wystarczy zatem sam fakt, że prześladowca pojawia się w tych samych miejscach czy wykonuje liczne telefony.

Musi to bowiem czynić uporczywie, a zatem niechciane zachowania muszą powtarzać się przez dłuższy czas i być dokonywane celowo. Dla bytu tego przestępstwa konieczny jest także skutek w postaci poczucia zagrożenia, wynikającego obiektywnie z zachowania sprawcy , nie zaś z wyolbrzymienia sytuacji przez domniemaną ofiarę. Nie należy jednak bać się zgłosić swojej sprawy w obawie przed jej wyśmianiem przez Policję – nocne niepokojące telefony, smsy z pogróżkami czy objawy śledzenia przez niechcianego adoratora, jeśli się powtarzają, są okolicznościami uzasadniającymi stan zagrożenia.

Alternatywnie dopuszczonym skutkiem nękania może być istotne naruszenie prywatności ofiary – jej obserwowanie przez okno, śledzenie, przeglądanie korespondencji czy włamania na portale społecznościowe. Nękanie nie musi dotykać Ciebie – jeśli prześladowca próbuje wyrządzić Ci szkodę przez dręczenie Twoich rodziców czy nowego chłopaka, również padasz ofiarą stalkingu! Jego sprawcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a jeśli doprowadzi ofiarę do próby samobójczej – od roku do lat 10.

Karze do 3 lat pozbawienia wolności podlega także sprawca, który wykorzysta Twój wizerunek lub dane osobowe, podszywając się pod Ciebie, także w Internecie na portalu społecznościowym, jeśli uczynił to w celu wyrządzenia Ci szkody osobistej (utraty zaufania przyjaciół, zepsucia reputacji, zadania bólu psychicznego) lub majątkowej. Kara ta także ulega zaostrzeniu, jeśli efektem działań sprawcy była próba samobójcza ofiary.

Ściganie obu tych przestępstw odbywa się jednak na wniosek pokrzywdzonego – Policja czy prokuratura nie będzie mogła prowadzić postępowania w takiej sprawie bez zgłoszenia i wniosku ofiary. Nie pozwól zatem niszczyć swojego życia – broń się, zgłoś sprawę Policji. Prawo jest po Twojej po stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *