parkowanie

Strefa płatnego parkowania – bez mandatu

Dzisiaj wchodzą w życie dwa ważne dla kierowców rozporządzenia Ministra Transportu z 23 września i 3 października 2013r. wiążące się ze strefami płatnego parkowania.

Dotychczas w ruchu drogowym obowiązywały znaki: strefa parkowania i koniec strefy parkowania.

Nazwy dość mylące, biorąc pod uwagę, że za postój najczęściej trzeba było uiścić opłatę. Kto o tym nie pamiętał, musiał zapłacić opłatę dodatkową, a nawet mandat od Policji lub Straży Miejskiej.

Po zmianie spotkamy się już ze znakami: strefa płatnego parkowania (D-44) oraz koniec strefy płatnego parkowania (D-45).

Jeśli chodzi o pierwszy znak, to odnosi się on do stref, w których jest pobierana opłata za postój. Jednakże, dotyczy ona tylko pojazdów samochodowych, a nie np. motocykli i może być pobierana tylko w dni robocze w określonych na znaku godzinach lub całodobowo.

Poza tym na znaku D-44 będzie określony sposób wnoszenia opłaty- jako parkometr, bilet lub karta zegarowa. W razie nieuiszczenia odpowiedniej opłaty, od kierowcy samochodu zarząd lub zarządca drogi pobierze tylko opłatę dodatkową, która nie może przekroczyć 50 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *