unia europejska umowa

System instytucjonalny Unii Europejskiej – wprowadzenie

Unia Europejska działa poprzez swoje instytucje i organy. Mieszczą się one zasadniczo w trzech miastach: Brukseli, Strasbourgu i Luksemburgu.

Co warto wiedzieć?  Warto podkreślić, że system instytucjonalny Unii nie opiera się na klasycznym, monteskiuszowskim trójpodziale władzy.

Co zalicza się instytucji UE? Sprawdzamy!

Do instytucji zalicza się:

  • Rada Unii Europejskiej
  • Parlament Europejski,
  • Rada Europejska,
  • Komisja Europejska ,
  • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Trybunał Obrachunkowy,
  • Europejski Bank Centralny

Istnieją jednak zasady, które w znaczącym stopniu wpływają na działanie unijnych instytucji, są to przede wszystkim:

  • zasada równowagi instytucjonalnej
  • zasada lojalności międzyinstytucjonalnej
  • zasada autonomii instytucjonalnej.

Żadna z instytucji nie może posiadać wyłącznych kompetencji wykonawczych lub prawodawczych – tak właśnie przejawia się pierwsza z wymienionych zasad. Równowaga instytucjonalna ma także zapobiegać ingerowaniu jednej instytucji w działania lub kompetencje drugiej.

Z kolei zasada lojalności zobowiązuje instytucje do współpracy, zwłaszcza przy ustanawianiu, a także wykonywaniu prawa unijnego.

Autonomia instytucjonalna ma natomiast oznaczać przede wszystkim prawo do samookreślania struktury funkcjonowania, a także zasad działania.

Spośród wymienionych powyżej instytucji najważniejszy wydaję się być tzw. Trójkąt, czyli: Rada UE, Parlament Europejski oraz Komisja Europejska.

Dlaczego właśnie ta trójka?

Rada UE wraz z Parlamentem mają największy wpływ na kreowanie polityki Unii ze względu na kompetencje prawodawcze, które posiadają. Komisja z kolei jako jedyna spośród wszystkich unijnych instytucji ma inicjatywę ustawodawczą.

Obok wspomnianego „Trójkąta” istotną rolę odgrywa także Rada Europejska. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, nadaje ona Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityczne.

Oprócz instytucji i organów należy także wspomnieć o wyspecjalizowanych Agencjach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *