ppoż lublin

Systemy sygnalizacji pożaru – jak działają i kto powinien je wdrożyć?

Systemy sygnalizacji pożaru to układy automatyczne, których zadaniem jest ostrzeganie o zwiększonym ryzyku wystąpienia pożaru, bądź też o jego powstaniu. Istotą tych układów jest konstrukcja modułowa, która umożliwia rozbudowę systemu w każdym momencie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Automatyka przeciwpożarowa – czym tak naprawdę jest?

Nowoczesne systemy ostrzegania przed pożarem to układy zbudowane najczęściej z czujników, urządzenia przetwarzającego dane i efektora. Urządzeniem przetwarzającym jest najczęściej sterownik, który – na wskutek wystąpienia określonych zjawisk w obwodzie – uruchamia elementy wykonawcze (efektory). Do tych elementów zalicza się między innymi alarmy przeciwpożarowe, automatykę gaśniczą, itd.

W nowoczesnych systemach przeciwpożarowych występuje kilka grup czujników (np. termistory, czujniki wykrywania dymu, kamery itd.), które minimalizują ryzyko wystąpienia fałszywych alarmów. W SAP obowiązkowo stosuje się też elementy podtrzymujące zasilane, które mają utrzymać pracę układu przez określony czas.

Regulacje prawne ppoż, czyli kto wprowadza system sygnalizacji?

Teoretycznie automatyczny system ostrzegania przeciwpożarowego może zainstalować każdy. Niemniej, istnieje grupa budynków, których administratorzy są do tego zobligowani ustawowo.

Jakie budynki nalezą do tej grupy?

  • Wszystkie budynki handlowe i wystawowe o powierzchni co najmniej 5000 metrów kwadratowych (jedna kondygnacja), lub 2500 metrów kwadratowych (dwie kondygnacje, lub więcej).
  • Hotele i punkty gastronomiczne – w tym drugim przypadku chodzi o budynki mieszczące co najmniej 300 osób.
  • Serwerownie i tak zwane centra przetwarzania danych cyfrowych o znaczeniu wojewódzkim i krajowym.
  • Kina i teatry – w pierwszym przypadku chodzi o obiekty na minimum 600 osób a w drugim na minimum 300 osób.
  • Obiekty użyteczności publicznej, w tym sale sportowe, szpitale a także dworce i porty.
  • Biblioteki zawierające skarby narodowe, archiwa państwowe a także muzea i inne zabytki lokalnej architektury.
  • Zakłady pracy w których zatrudnienie znajduje minimum 100 osób niepełnosprawnych.
  • Urzędy zajmowane przez administrację rządową.

ppoż lublin

Podsumowując, niezależnie od miejsca zastosowania danego systemu, jego istota winna polegać przede wszystkim na kompleksowym zbieraniu danych, ich przetwarzaniu, a także na ocenie zasadności wprowadzenia środków zaradczych. Bardzo ważna jest również niezawodność instalacji, która nie tylko redukuje liczbę fałszywych zgłoszeń, ale też zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego ugaszenia pożaru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *