sąd

TK wypowiedział się w sprawie waloryzacji rent i emerytur

Ustawodawca ma dużą swobodę w kwestii wyboru sposobu waloryzacji, pod warunkiem, że nie pogarsza ona poziomu życia emerytów i rencistów” orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wniosek dotyczył rozpatrzenia ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które zawiesiły w 2012 r. waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych i zastąpiły ją waloryzacją kwotową. Wnioskodawcy, czyli Prezydent Bronisław Komorowski i RPO Irena Lipowicz podnieśli, że emerytury wszystkich pobierających zwiększyły się o 71 złotych niezależnie od wysokości świadczenia.

Oznaczało to wg nich pogwałcenie zasady wzajemności, gdyż ,, związany z nią jest wymóg zachowania proporcjonalności między wysokością opłacanych składek a wysokością świadczeń”. Innymi słowy emeryci pobierający większe emerytury otrzymali proporcjonalnie mniejszą podwyżkę od tych, którzy otrzymywali mniej.

Wczoraj jednak, po ośmiogodzinnej rozprawie, Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy wprowadzające metodę waloryzacji kwotowej są jednak zgodne z Konstytucją RP. Pięciu sędziów zgłosiło zdanie odrębne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *