śmieci

Twój dochód zadecyduje o wysokości opłaty śmieciowej

W najbliższym czasie szykują się zmiany dotyczące wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Ile dokładnie wynosić będzie należność za śmieci zadecyduje przeciętny dochód danego gospodarstwa domowego (dochód liczony wg danych z Głównego Urzędu Statystycznego). Gmina ma otrzymać wytyczne, co do maksymalnej opłaty jaką może pobrać, która liczona będzie według jednego z trzech wskaźników.

Jakie wskaźniki?

  • liczba mieszkańców: najwyższa należność za śmieci nie będzie mogła przekraczać 1-2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu danego gospodarstwa domowego (dane liczone wg GUS), czyli mniej więcej opłata ma wynosić maksymalnie 25 zł
  • powierzchnia mieszkania: tu maksymalna kwota ma nie przekraczać 0,08 proc., co daje do 1,02 zł za metr kwadratowy lokum
  • ilość metrów sześciennych zużytej wody: opłata ma nie przekraczać 0,7 % dochodu miesięcznego, co daje ok. 8 zł za jeden metr sześcienny.

Koszty obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługę administracyjną systemu. Co ważne: podane kwoty są maksymalnymi stawkami, nie wiadomo jeszcze czy gminy przyjmą ostatecznie podane wytyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *