Jak udowodnić winę lekarza w UK, aby uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne?

Jak udowodnić winę lekarza w UK, aby uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne?

Przypadki niedbałego działania lekarza i innych pracowników służby zdrowia mogą mieć miejsce w przychodni lub w szpitalu. Zarówno lekarz ogólny, jak i lekarz pracujący w dziedzinie medycyny wewnętrznej może zostać zgłoszony jako winny zaniedbania. Podjęcie działań prawnych przeciwko pracownikowi służby zdrowia musi być spowodowane opieką poniżej standardu. Dobrze wykonana procedura, która nie ma pożądanego efektu, nie musi stanowić zaniedbania. Lekarze popełniają błędy, jak ludzie w innych zawodach. Jednak ich błędy mogą spowodować trwałe szkody, a czasem drastycznie zmienić życie pacjenta. Aby jak najlepiej uniknąć raportu o zaniedbaniu medycznym, lekarz musi być zawsze bardzo czujny. Poniżej omówimy różne rodzaje zaniedbań lekarskich i dowiesz się jakie masz prawa.

Jak udowodnić zaniedbanie ze strony lekarza?

Kluczem do udowodnienia, że lekarz jest odpowiedzialny za zaniedbanie Twojego zdrowia jest zebranie dowodów. Celem tych dowodów jest udowodnienie, że lekarz naruszył obowiązek opieki, który był Ci winien, a w rezultacie doznałeś szkody. Dowody te mogą mieć różną postać, ale najczęstszą jest dokumentacja medyczna. Twoja dokumentacja medyczna powinna zawierać szczegółowy opis wszystkich zabiegów medycznych, które otrzymałeś. Jako oficjalny dokument, wszystkie wpisy powinny być opatrzone datą. Oznacza to, że łatwiej będzie udowodnić, kiedy nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia i jaki był tego najbardziej prawdopodobny powód. Istnieją inne formy dowodów, które mogą pomóc Ci odnieść sukces, gdy zgłaszasz lekarza za zaniedbania medyczne. Kolejnym z nich mogą być świadkowie. Każdy, kto był w pokoju z tobą, może być w stanie potwierdzić twoją historię dotyczącą wszelkich medycznych wykroczeń. Jeśli zdecydują się Państwo na wniesienie roszczenia, zespół prawników zajmujących się zaniedbaniami klinicznymi może pomóc w uzyskaniu bardziej specjalistycznych dowodów, takich jak raporty medyczne od niezależnych lekarzy.

Kalkulator odszkodowań za zaniedbania medyczne i kliniczne

Jeśli otrzymasz odszkodowanie za zaniedbanie medyczne, może ono składać się z dwóch kwot. Są one znane jako odszkodowania ogólne i odszkodowania specjalne. Odszkodowanie ogólne to część wypłaty przeznaczona na pokrycie bólu fizycznego i cierpienia psychicznego powstałego w wyniku wypadku. Jest ono obliczane przy użyciu dowodów medycznych uzyskanych w ramach roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych. Odszkodowania specjalne mogą być nieco bardziej elastyczne. Ta liczba jest obliczana indywidualnie dla każdego przypadku, aby zwrócić ci wszelkie straty finansowe spowodowane przez uraz. Może ono również pokryć wszelkie przyszłe straty, które są bezpośrednio związane z tym zdarzeniem. Bardzo ważne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji finansowej w celu udowodnienia zaistnienia tych wydatków. Na przykład, będziesz musiał przedstawić czeki z wypłatami, aby udowodnić utratę zarobków. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować, że Twój wniosek o specjalne odszkodowanie zostanie odrzucony przez pozwanego.

Artykuł powstał we współpracy merytorycznej z https://insito-odszkodowania.uk/wypadki/bledy-i-zaniedbania-medyczne/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *