prawa człowieka

Ujawniono listę największych zagrożeń dla praw człowieka w Polsce

Dzisiaj, 10 grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka z okazji rocznicy podpisana Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez ONZ. Dla Polski jest to także święto 25-lecia funkcjonowania Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z tej okazji Rzecznik zestawił listę najpoważniejszych zagrożeń dla praw człowieka i obywatela oraz ranking spraw, w których prawa człowieka są rozwijane.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka była pierwszym dokumentem, który regulował kwestie związane z przestrzeganiem praw człowieka i obywatela. Zagwarantowano w nim m.in. prawo do życia, wolności czy godności bez względu na rasę, płeć czy wyznanie. Zakazano jednocześnie m.in. torturowania i stosowania niewolnictwa.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że nie wszystkie prawa człowieka są w pełni realizowane w naszym kraju. Co więcej ujawnił ranking zagrożeń dla efektywnego systemu przestrzegania tych praw.

Mianowicie upatruje je kolejno w:

  1. Braku skutecznej strategii państwa i nowoczesnej legislacji w walce z biedą czy z bezrobociem
  2. Niestabilności systemu emerytalnego i rentowego oraz pomocy społecznej
  3. Ogólnym nieładzie legislacyjnym w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej
  4. Nieefektywności sądów i innych form wymiaru sprawiedliwości oraz stanem polskiego więziennictwa
  5. Niefunkcjonalności stanowienia prawa
  6. Braku reakcji na zagrożenia ochrony prywatności, również w Internecie
  7. Braku środków procesowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji
  8. Braku rozwiązania problemu reprywatyzacji
  9. Dysfunkcji w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych
  10. Braku powszechnego systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

Jak podaje Rzeczpospolita owa lista problemów nie wyczerpuje ogółu zagrożeń. Jednakże Rzecznik podkreśla, iż w niektórych dziedzinach związanych z prawami człowieka i obywatela, można zanotować postęp.

Wskazuje, że na owy rozwój spowodowało ratyfikowanie przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, podjęcie z inicjatywy Prezydenta RP i rządu działań w zakresie polityki prorodzinnej (sprzyjającej poprawie sytuacji demograficznej kraju), zapewnianie coraz szerszego dostępu do informacji publicznej, poprawienie sytuacji prawnej cudzoziemca czy wprowadzenie reformy prawa wyborczego (uwzględniono potrzeby osób starszych i osób z niepełnosprawnościami).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *