szkoła

Ukończenie szkoły wyższej a ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę wyższą wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki (lub skreślenia z listy studentów). Jak stanowi art. 167 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.

Aby skorzystać z prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres kolejnych 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki należy przedstawić dokument potwierdzający przysługujące absolwentowi prawo. Zwykle jest to zaświadczenie z uczelni, w którym zawarta jest np. data złożenia egzaminu dyplomowego.

W dniu przyjęcia do lekarza absolwent powinien podpisać stosowne oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych. Należy dodać, iż po zakończeniu szkoły wyższej system eWUŚ będzie zawierał informację o braku ubezpieczenia, gdyż prawo do świadczeń opieki zdrowotnej nie jest tożsame ze statusem ubezpieczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *