loteria

Ułatwienia w zakresie organizacji loterii fantowych

Pod koniec ubiegłego tygodnia zostały przyjęte przez Sejm senackie poprawki do nowelizacji ustawy o grach hazardowych, które mają na celu ułatwienie organizacjom pożytku publicznego organizację loterii fantowych oraz gier bingo fantowe. W najbliższym czasie nowela trafi do do podpisu przez Prezydenta RP. Przewidziane w nowelizacji ułatwienia dotyczą zagadnienia konieczności uzyskiwania zgody Izby Celnej na organizację loterii fantowych oraz gier bingo fantowe.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w sytuacji, kiedy wartość puli wygranych przekracza wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale w poprzednim roku (tzw. kwota bazowa wynosząca aktualnie nieco ponad 3.600 zł), niezbędne jest pozyskanie zgody odpowiedniej Izby Celnej. Poniżej tego progu wystarczy obecnie jedynie zgłoszenie takiej okoliczności.

Zgodnie z przyjętymi zmianami, próg, poniżej którego nie będzie koniecznie uzyskanie zgody, zostanie podniesiony do piętnastokrotności kwoty bazowej, przy czym roczna łączna wartość nagród w puli loterii fantowej nie będzie mogła przekroczyć w ciągu jednego roku obrotowego trzydziestokrotności kwoty bazowej. Wynika z tego, że organizacje pożytku publicznego będą mogły bez konieczności pozyskiwania zezwoleń urządzać loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których wartość puli nagród sięgałaby aktualnie około 57 tys. zł.

Zmiany te znacznie ułatwią organizację loterii przez podmioty zajmujące się działalnością dobroczynną i wyeliminują patologiczne sytuacje, kiedy to koszt uzyskania niezbędnej zgody przekracza nieraz korzyści z loterii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *