paragraf

Upadłość konsumencka – trzeba wiedzieć kiedy powiedzieć stop!

Stop pętli kredytowej, którą niejeden Polak zawiązał sobie na szyi. Konsumpcyjny tryb życia, tragedie rodzinne, utrata pracy, a nawet depresja, która staje się chorobą cywilizacyjną to tylko niektóre z przyczyn prowadzących do stałej niewypłacalności tysięcy Polaków. Rozwiązaniem i sposobem wyjścia z tego zamkniętego koła nawarstwiających się kredytów może okazać się upadłość konsumencka.

Czym jest upadłość konsumencka?

Jest przede wszystkim jest furtką wyjścia z kłopotów finansowych i sposobem finansowego startu od nowa. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych np.: gdy konsument nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki.

Upadłość ta cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ może prowadzić do umorzenia (!) zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Warunkiem skorzystania z tejże opcji jest ustalenie, że konsument zarówno przed ogłoszeniem upadłości jak i w toku postępowania działa uczciwie i zgodnie z prawem. Pojęcia te są bardzo szerokie i okoliczności sprawy mogą być ocenione przez sąd różnorako, niemniej istotne jest to, że konsument nie uzyska ogłoszenia upadłości, a tym samym oddłużenia, jeżeli doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, świadomie podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli, np. ukrywał majątek.

Ocena uczciwości płatniczej konsumenta i tego, czy może skorzystać z upadłości konsumenckiej dokonywana jest na pierwszym etapie przez sąd, który będzie rozpoznawał wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd będzie badał, na podstawie oświadczeń konsumenta i dokumentów czy nie zachodzi choćby jedna z negatywnych przesłanek. Spełnienie którejkolwiek z nich spowoduje oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Aby uzyskać upadłość konsument również coś musi poświęcić. Należy pamiętać, że w postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji (sprzedaży) całego albo części majątku konsumenta. Likwidację majątku przeprowadza wyznaczony przez sąd syndyk, który na początku dokonuje spisu całego majątku konsumenta, następnie weryfikuje zgłaszane przez wierzycieli konsumenta roszczenia, a dalej spienięża majątek konsumenta, zaś uzyskane środki przekazuje poszczególnym wierzycielom.

Upadłość niesie dla konsumenta również szereg konsekwencji na przyszłość, m.in.:

  1. majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka, konsument sam nie może np. sprzedać samochodu;
  2. w skład masy upadłości wchodzi wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;
  3. syndyk będzie sprzedawał wszystkie wartościowe przedmioty: nieruchomości, samochody, wartościowy sprzęt RTV i AGD, który nie jest niezbędny do prowadzenia gospodarstwa domowego;
  4. po ogłoszeniu upadłości działania podejmowane przez konsumenta mogą mieć wpływ na decyzję sądu – bezpodstawne zwolnienie się z pracy może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego i braku szansy na oddłużenie;
  5. ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi.

Należy pamiętać o tym, że nie tylko poprawne zgromadzenie dokumentów, ale przede wszystkim racjonalne i staranne uzasadnienie to element konieczny każdego wniosku o upadłość.

Powodzenia!

Adwokat Szczecin – Agnieszka Juchno-Marcjan, www.ajm-prawnik-szczecin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *