unia europejska prawo prosto

Ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o europejskiej inicjatywie obywatelskiej, która stanowi konkretyzację procedury umożliwiającej mieszkańcom UE zgłaszanie propozycji legislacyjnych. Obywatele UE mogą zgłaszać swoje inicjatywy obywatelskie Komisji Europejskiej już od 1 kwietnia 2012r. Wnioski w sprawie inicjatywy obywatelskiej składane są przez komitety obywatelskie, w których skład wchodzi przynajmniej siedmiu obywateli z siedmiu państw członkowskich.

Po zarejestrowaniu inicjatywy komitet w ciągu 12 miesięcy musi zebrać co najmniej milion głosów poparcia w siedmiu krajach UE. Prawo do podpisania się pod inicjatywą ma każdy uprawniony do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Krajowe urzędu zobligowane są do poświadczenia liczby głosów poparcia. Następnie inicjatywa kierowana jest do Komisji Europejskiej, która podejmuje decyzję w sprawie.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa polska ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej stanowi, że minister spraw wewnętrznych będzie odpowiedzialny za wydawanie certyfikatu potwierdzającego, że system zbierania deklaracji on-line ma odpowiednie zabezpieczenie. Do zakresu zadań ministra będzie należało także koordynowanie procesu weryfikacji deklaracji oraz dostarczanie certyfikatów dotyczących poświadczenia liczby ważnych deklaracji.

Europejska inicjatywa obywatelska daje mieszkańcom UE możliwość bezpośredniego wpływania na kształtowanie prawa. Ponadto przy podejmowaniu decyzji urzędnicy KE spotkają się z organizatorami, którzy uzyskają prawo do przedstawiania swoich pomysłów w trakcie wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *