konstytucja

Ustawa o racjonalizacji zatrudnienia niezgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując styczniowy wniosek Prezydenta, orzekł, że ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013 jest niezgodna z Konstytucją w części, która jest z całą ustawą integralnie związana.

Przedmiotem badania sędziów TK były zwłaszcza przepisy umożliwiające zwalnianie pracowników mianowanych. Jako, że w orzeczeniu TK uznał je za niezgodne z Konstytucją i jednocześnie ściśle związane z całą ustawą, oznacza to, że ta rządowa specustawa nie stanie się narzędziem w walce z rosnącą biurokracją.

Zgodnie z informacjami napływającymi z Kancelarii Premiera, rząd odstąpi od tworzenia nowej wersji projektu tej ustawy. Planowane zwolnienia w poszczególnych resortach odbywać się będą zapewne w tradycyjny sposób, za pomocą zwolnień. Środowiska pracownicze i naukowe podnoszą jednak sprzeciw wobec zwolnieniom opartym jedynie o polecenie premiera. Mówi się m.in. o konieczności każdorazowego uzasadnienia danego zwolnienia. Z kolei Trybunał Konstytucyjny przypomniał o istotnej dla tej sprawy zasadzie ochrony praw dobrze nabytych, na którą TK często się powołuje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *