W czym może pomóc adwokat od spraw rodzinnych?

W czym może pomóc adwokat od spraw rodzinnych?

Sprawy rodzinne stanowią jeden z głównych obszarów zainteresowania wśród osób fizycznych, poszukujących pomocy i decydujących się na zasięgnięcie pomocy prawnika. Statystyki pokazują, że około 1/3 małżeństw zawieranych w ostatnich latach, kończyła się rozwodem. W 2018 roku przy 192 tys. małżeństw zawartych, odnotowano ponad 62 000 rozwodów. Dobry adwokat specjalizujący się w rozwodach pomaga klientom jak najlepiej uregulować sytuację powstałą po rozpadzie małżeństwa. Ważne jest takie podejście, dzięki któremu po zakończeniu małżeństwa, byli małżonkowie i ich dzieci mogły funkcjonować w jak najlepiej uporządkowanej rzeczywistości oraz realizować się jako rodzice w jak najlepiej postrzeganym interesie dzieci.

Jeśli chodzi o takie sprawy jak rozwody czy separacje, każdy przypadek wymaga zarówno merytorycznej wiedzy specjalistów jaki i odpowiedniego podejścia oraz doświadczenia, przy zachowaniu właściwej wrażliwości. Dopiero taka kombinacja pozwala na zaoferowanie przez kancelarię adwokacką możliwie najkorzystniejszych a jednocześnie realistycznych rozwiązań. Dzięki temu możliwy jest rozwód na warunkach akceptowalnych dla obu stron oraz zminimalizowanie stresu, towarzyszącego rozpadowi związku. Jeśli kancelaria wspiera nierealne, przesadnie wygórowane żądania swojego klienta czy poruszanie wątków, które nie mają znaczenia w sprawie, można spodziewać się długiego i wyczerpującego postępowania. A to nie leży w niczyim interesie.

Do najczęściej pojawiających się zagadnień, z którymi mierzą się przy sprawach rozwodowych adwokaci, zajmujący się prawem rodzinnym, należy wyliczenie alimentów, egzekwowanie alimentów, sprawy o ustalenie opieki nad dziećmi, czy podział majątku małżonków.

Najważniejsze zagadnienia związane ze sprawami rodzinnymi są dobrze opisane na stronie: https://kurek-partners.com/sprawy-rodzinne/ – rzadsze, ale także ważne dla rodzin sprawy mogą dotyczyć np. uporządkowania spraw związanych z majątkiem w różnych krajach czy ze wspólnym kredytem frankowym.

 Separacja – na czym to polega?

Zanim dochodzi do rozwodu, część osób, która widzi jeszcze szansę na naprawę relacji z małżonkiem, sięga po rozwiązanie, jakim jest separacja. Sąd może ją orzec, zgodnie z żądaniem, gdy wystąpi zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i nie ucierpi na tym dobro wspólnych, małoletnich dzieci pary. Przez fakt, że orzeczenie o separacji wywołuje mniej decydujące skutki niż rozwód, zasadniczo łatwiej jest ją uzyskać. Kluczową kwestią, którą warto jest mieć jednak na uwadze, rozważając ten środek, jest fakt, iż powoduje ona automatyczne powstanie rozdzielności majątkowej. Małżonkowie nie mogą też w tym czasie zawrzeć ślubu z kimś innym.

Rozwód? Pamiętaj o alimentach

Gdy potrzebujemy rozwiązania, wywołującego dalej idące konsekwencje niż separacja, adwokat pomaga przy sporządzeniu pozwu o rozwód. Z taką formą zakończenia związku małżeńskiego wiążą się liczne kwestie, które będzie trzeba później uregulować – od najbardziej prozaicznych, jak ewentualna zmiana nazwiska, do tych, wpływających na finanse. Sąd może bowiem orzec alimenty na dzieci, ale także alimenty dla byłej żony, czy byłego męża. Wyliczenie wysokości alimentów opiera się wówczas na możliwościach zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do ich opłacania. Brane są pod uwagę także potrzeby osoby uprawionej. Wpływ na alimenty będzie miało również to, czy zostanie ustalona wyłączna wina któregoś z małżonków za rozkład pożycia.

Ustalenie opieki nad dziećmi

Adwokat może też pomóc oszczędzić wiele stresu, który niesie za sobą konieczność uregulowania dalszych relacji pary z dziećmi. W zamyśle ustawodawcy leży to, by władza rodzicielska pozostawała przy obojgu rodzicach, jednak w tej materii najważniejsze jest dobro dziecka, a nie matki czy ojca. Dlatego sąd niekiedy może pozbawić władzy rodzicielskiej lub ograniczyć ją określonemu małżonkowi do poszczególnych praw i obowiązków. W wyroku rozwodowym sąd rozstrzygnie ponadto o tym, jak będą się kształtować przyszłe kontakty i opieka nad dziećmi, a także w jakiej wysokości każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów ich utrzymania i wychowania. Rodzice zazwyczaj chcą spędzać ze swoją pociechą jak najwięcej czasu, przez co często dochodzi do sporu na tle tego, gdzie dziecko ma mieszkać. Jednym z rozwiązań jest np. opieka naprzemienna. Sąd powinien jednak wcześniej wysłuchać małoletniego, jeśli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwalają.

Podział majątku wspólnego

Rozwód, tak jak i separacja, oznacza koniec małżeńskiego ustroju wspólności majątkowej. Wszystko więc to, co małżonkowie razem zgromadzili w trakcie jego trwania, będzie wymagało teraz rozliczenia i stosownego podzielenia. Na wniosek jednego z małżonków, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu, sąd może dokonać takiego podziału majątku wspólnego już w wyroku orzekającym rozwód. Pośpiech nie jest jednak wskazany, gdyż aspekty finansowe należą do tych, które potrafią wywołać chyba najwięcej emocji na sali sądowej. Do majątku wspólnego zalicza się chociażby pobrane wynagrodzenie za pracę, dochody z majątku wspólnego, a więc np. czynsz za wynajmowane mieszkanie, czy odsetki od wierzytelności. Rozstrzygnięcie na temat tego, co ostatecznie należeć będzie do kogo, zależy od tego, czy daną rzecz należy zakwalifikować jako składnik majątku osobistego, czy wspólnego, a to pomoże ustalić dobry adwokat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *