kobieta portale erotyczne

Więzienie za edukację seksualną w szkole

Do Sejmu wpłynął projekt komitetu „Stop pedofilii„, znanego z wcześniejszych prób zaostrzenia ustawy aborcyjnej. Autorzy projektu zgłosili projekt nowelizacji kodeksu karnego poprzez wprowadzenie kary pozbawienia wolności za zachęcanie nieletnich do zachowań seksualnych. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie projektu. Autorzy projektu bezwzględnie uznają, iż „proponowana edukacja seksualna przez przedwczesne rozbudzenie seksualne dzieci i banalizowanie aktów seksualnych, faktycznie ułatwia pedofilom wykorzystywanie dzieci”. Projekt przewiduje, że do art. 200b kodeksu karnego zostanie dodany §2: „Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletnich poniżej lat 15, zachowań seksualnych, lub dostarcza im środków ułatwiających podejmowanie takich zachowań.

Zakaz edukacji seksualnej w szkołach?

W razie uchwalenia tej nowelizacji zakazana zostanie edukacja seksualna w szkołach jako pochwalanie zachowań seksualnych, które w ustawie są ujęte nieściśle, a więc i szeroko. Każde więc zachowanie o tematyce seksualnej, nawet tylko edukacyjne, może zostać uznane jako działanie penalizowane.

Jak można wyczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy „wprowadzenie jej w życie powstrzyma narastającą falę demoralizacji dzieci i młodzieży. Zmniejszy liczbę dzieci narażonych na zagrożenie ze strony pedofilów (obecnie mogą oni działać jako edukatorzy seksualni). Proponowana regulacja poprawi też relacje między rodzicami a szkołą, usuwając podejrzenia, że szkoły współpracują z organizacjami, których celem jest demoralizacja”.

Przeciwnicy nowelizacji wskazują, iż doprowadzi ona do zakwestionowania prawa dzieci do informacji i rozwoju, budując atmosferę zagrożenia i wrogości. Jak donosi serwis Lex.pl Prezes Fundacji Dzieci Niczyje otwarcie uznaje to jako formę „karania za dostarczanie dzieciom wiedzy o ich rozwoju i naturze relacji seksualnych, a opiekunów, nauczycieli i wychowawców prowadzących taką edukację stawiania w jednym szeregu z pedofilami”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *