hamburger

Wyniki inspekcji: 74% fast foodów działa sprzecznie z prawem. Co to oznacza dla klienta?

Zamawiając potrawę zawieramy umowę, której zasady są uregulowane przez prawo. Klient jest zobowiązany do zapłaty, a restauracja do wykonania usługi zgodnie z umową. Na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stałej kontroli lokali gastronomicznych dokonuje Inspekcja Handlowa. Bada ona wskazane jednostki pod względem przestrzegania prawa, ale również pod względem sposobu informowania o cenach i oznakowania produktów.

Sprawdzono placówki typu Fast Food

Jak informuje portal lex.pl w I kwartale 2014r. sprawdzono placówki typu fast food. Inspektorzy sprawdzili łącznie 85 barów szybkiej obsługi i 1663 partie żywności.

Placówki zostały wytypowane na podstawie otrzymanych skarg, wyników poprzednich inspekcji, a także losowo. Zbadano zarówno lokale działające w ramach dużych sieci, jak i samodzielne przedsięwzięcia.

Gdzie wykryto nieprawidłowości?

Co ciekawe nieprawidłowości stwierdzono w 74% punktów gastronomicznych, a przeważającym zastrzeżeniem był sposób informowania o cenach i oznakowanie produktów. W wyniku kontroli organy Inspekcji Handlowej wszczęły postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kar pieniężnych, nałożyły 44 mandaty i skierowały 1 wniosek do sądu oraz 15 do innych organów, takich jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Urzędy Skarbowe, Urzędy Miar.

Przy okazji przeprowadzonych kontroli UOKIK wskazał też, iż jeśli restauracja niewłaściwie wykonała umowę (np. brak składnika w potrawie, niska temperatura posiłku, długie oczekiwanie, zawyżony rachunek), mamy prawo do reklamacji. Nieprawidłowości zgłaszamy od razu obsłudze. Możemy żądać posiłku zgodnego z zamówieniem lub obniżenia ceny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *