posiedzenie sejmu i senatu

Jak wziąć udział w posiedzeniach Sejmu i Senatu?

Nie każdy wie, iż jednym z praw, które Konstytucja nadaje nam, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, jest „prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”.

 

Stanowi o tym art. 61 Ustawy Zasadniczej. W szczególności mamy prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej powołanych w powszechnych wyborach, a dodatkowo nawet do rejestracji dźwięku i obrazu.

Prześledźmy zatem procedurę w której możemy obserwować osobiście posiedzenia Sejmu i Senatu, aby zachęcić czytelników do przyjrzenia się z bliska pracy wybranych przez nas przedstawicieli.

Wstęp na posiedzenia Sejmu reguluje Zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu.

Osoba indywidualna pragnąca zobaczyć posiedzenie Sejmu musi zgłosić swoją chęć na piśmie minimum 24 godziny przed planowanym wstępem na salę obrad.

Powyższy wniosek należy złożyć w Dziale Przepustek Straży Marszałkowskiej w budynku sejmowym H (na rogu ulic Wiejskiej oraz Piotra Maszyńskiego). Tamże, jeśli oczywiście zgłosiliśmy chęć obserwacji posiedzenia w terminie, wchodząc do Sejmu, musimy odebrać kartę wstępu za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem, a następnie skierować się do wejścia JI (naprzeciwko Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej), skąd zostaniemy zaprowadzeni na galerię Sali Posiedzeń. Warto w tym miejscu powiedzieć o możliwości, która bez wątpienia zainteresuje nauczycieli lub pedagogów zabierających swoich podopiecznych na wycieczkę do Warszawy. Mianowicie jest możliwe wprowadzenie na Salę Posiedzeń Sejmu zorganizowanej grupy osób.

W celu skorzystania z tej możliwości należy na 48 godzin przed planowanym wejściem złożyć we wspomnianym wyżej Dziale Przepustek SM tzw. listę imienną zawierającą:

  • dane organizatora grupy
  • imiona i nazwiska oraz numer telefonu osób wchodzących
  • w przypadku osób pełnoletnich również numer PESEL oraz rodzaj i numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Wchodząc na posiedzenie, grupa zorganizowana musi mieć wyznaczonych opiekunów na każde 20 osób, którym Straż Marszałkowska wyda jednorazową kartę wstępu. Nie można także zapomnieć o posiadaniu przez każdego, również niepełnoletniego,  dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Warto zwrócić uwagę na pewną odmienność procedury wstępu na posiedzenia Senatu, o których stanowi Zarządzenie nr 2 Marszałka Senatu z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej oraz zasad wstępu na posiedzenia Senatu i komisji senackich.

Zgłoszenie chęci obserwacji posiedzenia należy złożyć na piśmie, tak jak to było w przypadku Sejmu, 24 godziny przed planowanym wejściem na posiedzenie, jednakże wniosek ten składamy do Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu (w budynku B mieszczącym się przy al. Na Skarpie). Natomiast odbioru jednorazowej karty wstępu należy dokonać tuż przed zamierzonym wejściem w wyżej wspomnianym Dziale Przepustek Straży Marszałkowskiej, a wchodząc do budynku Senatu (budynek A), trzeba również okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.

Niestety Kancelaria Senatu nie umożliwia wstępu na Salę Obrad Senatu zorganizowanym grupom osób. Jest to związane zapewne z kameralnością Sali Obrad. Wspomniane zarządzenie przewiduje nawet, iż w przypadku zbyt dużej liczby chętnych do obserwacji posiedzenia Senatu z loży dla publiczności, część z nich zostanie umieszczona w innej sali posiadającej „odbiornik telewizyjny”.

Na koniec warto wspomnieć, iż w przypadku zgłoszenia wniosku o utajnienie obrad Sejmu lub Senatu, albo uchwaleniu tego wniosku, publiczność musi opuścić sale obrad parlamentu.

Możliwość wykluczenia udziału obserwatorów w posiedzeniu ma także Marszałek Sejmu lub Senatu w określonych ustawowo przypadkach ochrony wolności i praw przedsiębiorców i innych osób oraz porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Powyższe sytuacje nie są jednak częste i na pewno nie powinny nas zrażać do korzystania z tego niezwykle istotnego obywatelskiego prawa, które pozwala nam nie stanowić jedynie odbiorcy przetworzonej w mediach informacji, ale umożliwia wyrabianie swojego własnego zdania, niezależnego od nikogo.

Co prawda na tle regulacji innych państw demokratycznych, gdzie na przykład w Wielkiej Brytanii, na obrady parlamentu może wejść każdy dosłownie „z ulicy”, jedynie za kontrolą osobistą w celach bezpieczeństwa, system wejścia na posiedzenia Sejmu i Senatu jest nieco zbiurokratyzowany, jednakże nie na tyle, aby ograniczać nam nasze konstytucyjne prawo do informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *