szkoła

Zgoda na udział w lekcjach religii lub etyki

Dnia 4 czerwca posłowie SLD wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Projekt przewiduje zmianę w obowiązku uczestniczenia w lekcjach religii i etyki. Według proponowanych zmian udział w lekcjach religii lub etyki w szkołach publicznych będzie miał miejsce tylko na życzenie rodziców, a w szkołach ponad gimnazjalnych na życzenie ucznia.

Zgodnie z planowanymi zmianami chęć wzięcia udziału przez ucznia w lekcjach religii i etyki ma być wyrażona w formie pisemnej. Na początku każdego roku szkolnego rodzic, a w przypadku szkoły ponad gimnazjalnej uczeń, otrzyma deklarację, w której będzie mógł wyrazić chęć uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki. Posłowie SLD chcą, aby opracowaniem wzoru takiej deklaracji zajął się minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Autorzy projekty chcą również by ocena z zajęć religii oraz etyki nie była brana pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen ucznia ani nie miała wpływu na promocję ucznia do klasy wyższej.

Proponowane zmiany twórcy projekty nowelizacji ustawy o systemie oświaty uzasadniają tym, że Konstytucja RP gwarantuje wszystkim wolność sumienia i wyznania. Jednocześnie podkreśla, iż rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *